Gå till innehåll

Vad är WCAG & Tillgänglighet?

Linnea och Daniel

För offentlig verksamhet och många andra organisationer finns lagstadgade riktlinjer för att en webbplats ska vara tillgänglig för alla besökare, oavsett funktionsvariationer eller andra hinder. Även om ni inte omfattas av lagkraven finns det mycket att vinna med en tillgänglig webbplats – det kommer att löna sig i längden. Här får du veta mer om tillgänglighet på webben och om hur Soleil kan hjälpa er att följa riktlinjerna.

Vad är tillgänglig webb?

Begreppet tillgänglighet i webb-sammanhang används för att beskriva hur väl information kan tillgodogöras av olika personer, även om de har en funktionsvariation. En tillgänglig webbplats gör det möjligt för alla att besöka den utan att viss information blir otillgänglig eller svåråtkomlig.

En tillgänglig webbplats ska för alla besökare vara:

  • Möjlig att uppfatta – All information ska vara enkel att förstå och bör finnas tillgänglig i olika format, till exempel textalternativ till en video eller uppläsningsmöjligheter till text.
  • Hanterbar – Informationen ska vara åtkomlig för alla. Det bör till exempel gå att navigera på webbplatsen enbart med tangentbord.
  • Begriplig – Läsbar, förståelig information och förutsägbar funktionalitet. Ge exempelvis besökaren hjälp att rätta fel i ett formulär.
  • Robust – En webbplats bör fungera i både nuvarande och framtida webbläsare. Genom att följa dagens standarder kan ni säkra att webbplatsen är tillgänglig även i framtiden.

I offentlig verksamhet är tillgänglighet lagstadgad. Den 1 januari 2019 i trädde lagen om tillgänglighet till digital offentlig service (DOS-lagen) i kraft i Sverige. Lagen inkluderar myndigheter, regioner, kommuner och andra aktörer som klassas som offentligrättsliga organ. Lagen säger att all offentlig digital service ska uppfylla EU-standard och följa riktlinjerna i WCAG. Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) är den statliga tillsynsmyndigheten som ser till att dessa lagar följs.

Vad är WCAG?

WCAG står för Web Content Accessibility Guidelines, och är en samling riktlinjer för tillgängliga webbplatser, framtagna av W3C, World Wide Web Consortium Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Enligt EU:s, och därmed svensk, lagstiftning måste webbplatser för myndigheter och annan offentlig verksamhet följa de riktlinjer som formulerats i WCAG. En tillgänglig webbplats ska enligt EU-standarden EN 301549 som lägst uppfylla WCAG 2.1 nivå AA: Riktlinjerna har publicerats i olika upplagor, som är bakåtkompatibla. En hemsida som uppfyller WCAG 2.1 uppfyller alltså automatiskt WCAG 2.0, och när WCAG 2.2 publiceras 2023 kommer det räcka att uppfylla dess riktlinjer.

För den privata sektorn finns inte samma hårda lagar för tillgängliga webbplatser, men sedan 2015 räknas bristande tillgänglighet som en diskrimineringsform enligt Diskrimineringslagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Detta innebär att de organisationer som verkar inom ett område där det är förbjudet att diskriminera måste vidta skäliga åtgärder för tillgänglighet, tillexempel att följa WCAG riktlinjer.

Tänk tillgänglighet redan från början

Även om det är möjligt att anpassa en redan existerande webbplats så är det bästa att tillgänglighet är med från början, vid design, planering och utveckling av webbplatsen. Se inte tillgänglighetsanpassning som ett hinder utan som en möjlighet!

Skapa tillgänglighet!

Anpassning sker inte enbart i utveckling och design, utan kräver insatser även från redaktörer och skribenter som skapar innehållet på webbplatsen. En grundförutsättning för tillgänglighet är ett tekniskt stöd i webbplatsens grund, att de mallar och komponenter som ingår i webbplatsen är utvecklade för tillgänglighet. Med det som grund är det sedan upp till webbredaktören att skapa innehåll som är anpassat för allas olika förutsättningar.
Ett tillgänglighetsarbete leder i regel till en bättre och mer lättanvänd webbplats för alla besökare, inte bara för de med funktionsnedsättning.

Så går du vidare

Känner du att tillgänglighet är ett område som din verksamhet inte har funderat så mycket på? Då kan en tillgänglighetsgranskningav din webbplats vara ett första steg. Vill du prata om möjliga vägar framåt är ni välkomna att kontakta oss på Soleil.

Publicerad • 3 maj 2022