Varbergs kommuns intranät väcker uppmärksamhet

Varbergs kommun

Den 8 oktober är det dags för Sveriges största event inom intranät - Smarta intranät. Vår kund, Varbergs kommun, presenterar sin nya medarbetarwebb som lanserades i etapper tidigare i år och med ett stort fokus på användarinvolvering.

Varbergs kommun ville involvera användarna och utveckla sitt intranät löpande. De lanserade i olika etapper och till en grupp medarbetare i taget. Nu har alla fått en individuellt anpassad startsida och ett innehåll som är relevant just för dem.

Mia Kanflo är webbstrateg på Varbergs kommun och deltar på Smarta intranät. Hon är en av 12 intressanta talare som ger praktiska tips på hur en skapar ett intranät som effektiviserar arbetet.

Jag kommer berätta om det agila arbetssätt vi använt, där vi utvecklat en del i taget, sedan testat och därefter fortsatt att förbättra. För oss har det inneburit att intranätet inte har blivit ett stort projekt från start till slut, berättar Mia Kanflo.

Fler involverade medarbetare och fin respons

Arbetet med intranätet har pågått under flera års tid och det som har genomsyrat hela projektet är de grundläggande målen som kommunen satt:

  • Det ska vara en kulturbärare som skapar förståelse för helheten.
  • Det ska vara ett välfungerande verktyg för ledningskommunikation.
  • Det ska vara ett effektivt hjälpmedel i användarens vardag.

Interaktionen har ökat sedan lanseringen i januari och responsen har hittills varit väldigt bra. Medarbetarwebben används nu av alla cirka 4 900 medarbetare inom 140 olika yrken.

Nu när användaren fått en startsida anpassad efter sin verksamhet, samtidigt som kommunens nyheter syns, har det bidragit till känslan av att de har en gemensam arbetsgivare, säger Mia Kanflo.

Varbergs kommun använder Microsoft 365 och har lagt mycket kraft på att samla och väva ihop alla digitala verktyg för att förbättra användarupplevelsen.

De har verkligen haft en annan infallsvinkel än många andra, med fokus på arbetsplatsen och arbetssättet. De har levt efter filosofin ”Det blev inte som vi tänkt, då gör vi om det så här och släpper ut det till ytterligare några hundra medarbetare".

Nominerade till Guldhanden 2020

Varbergs kommun uppmärksammas i fler sammanhang just nu. De är nämligen nominerade till Guldhanden 2020, Sitevisions pris för intranät och webbplatser utöver det vanliga.

Vi är glada och stolta över nomineringen! Arbetet har fått oss att hitta nya vägar till samarbete och vi fortsätter att utveckla intranätet, och utvecklas tillsammans som organisation, säger Mia Kanflo.

Om Smarta intranät
Smarta Intranät är Sveriges största intranätkonferens och arrangeras den 8 oktober för 16:e gången. Eventet anordnas av Kompetensinstitutet, som arbetar aktivt med att engagera sig för att verka för ett bättre samhälle.

Publicerad • 8 oktober 2020