Fyra dalakommuner och TL Bygg – webbplatser och intranät utöver det vanliga

Roger Sandgren och Emma Jidemyr - talare på SiteVisiondagarna

TL Bygg har gått från inget intranät till ett prisvinnande sådant. MOÄV; grannkommunerna Mora, Orsa, Älvdalen och Vansbro gick samman i ett gemensamt webbprojekt. På SiteVisiondagarna den 21 oktober i år presenteras webbplatser och intranät utöver det vanliga och både MOVÄ och TL Bygg finns på plats för att berätta om sina projekt.

Att lyckas med det omöjliga – hur är det möjligt?

TL Bygg hade inget intranät 2018. De hade en snäv budget och en person på kommunikationsavdelningen, Roger Sandgren. Nu har de ett modernt, prisvinnande intranät som är en självklar del i interkommunikationen.

Vi var flera på plats som, utöver våra ordinarie arbetsuppgifter, arbetade med innehållet och så hade vi olika projektverktyg som hjälpte oss med strukturen. Det som också bidrog till att det gått så bra är nog en nitisk ordning på alla delar och ett gott samarbete, både internt och med Soleil, säger Roger.

Inget att bygga på men heller inget att förhålla oss till

Innan det nya intranätet lanserades fanns bara en informationskanal, men den försvann i samband med att den externa webbplatsen byttes ut. Då genomfördes en ambitiös enkätundersökning för att ta reda på behovet av ett intranät och svaret var tydligt, det behövdes!

Det var både en fördel och en nackdel att starta projektet från scratch, vi hade inget att utgå ifrån. Allt innehåll skulle skapas, men då hade vi heller inte något att anpassa oss efter och det gav oss en fördel att kunna tänka fritt kring innehållet, säger Roger.

Vi är inte klara, vi fortsätter vidareutveckla

Den 21 oktober deltar TL Bygg som talare på SiteVisiondagarna. Roger kommer berätta om det sju månader långa projektet som lett fram till ett färdigt intranät och bjuda på en hel del inspiration.

Jag kommer bland annat prata om vilka utmaningar vi haft och hur vi lyckats göra det kostnadseffektivt. Idag skapar vi innehållet själva genom att vi har många redaktörer som delar innehåll. Det kanske inte är de finaste bilderna och helt utan stavfel, men det skapar en äkthet och ett engagemang bland oss kollegor. Det leder också till en hel del nya idéer kring hur vi kan vidareutveckla internkommunikationen, säger Roger.

MOÄV - Ett lyckat gemensamt webbprojekt

Grannkommunerna Mora, Orsa, Vansbro och Älvdalen (MOÄV), hyllas för sitt gemensamma webbprojekt och är dessutom talare på SiteVisiondagarna.

Vi har fått ett fantastiskt utvecklande och bra samarbete! Vi har gett stöd till varandra och fått bolla alla möjliga kommunikativa frågor. Vi fördelade upp arbetsuppgifterna utifrån våra olika kompetenser och har kompletterat varandra på ett fint sätt, säger Emma Jidemyr, kommunikationschef på Orsa kommun.

Små kommuner blir starkare tillsammans

Många mindre kommuner saknar resurser för att utveckla en webb som svarar mot alla de krav som ställs på en offentlig webbplats. Det löste kommunerna genom att helt enkelt gå samman och enas om en plattform. Nu har de varsin ny webbplats med eget innehåll och utseende, men alla är byggda utifrån samma grund med likadana mallar, samt samma design och innehållsstruktur.

Samarbetet mellan oss var helt avgörande, vi hade inte fått ihop det annars, vare sig ekonomiskt eller tidsmässigt. Alla har små kommunikationsavdelningar och mycket tid går åt den dagliga verksamheten, säger Emma.

Ett koncept som fler borde testa

Det föll sig naturligt för kommunerna att undersöka möjligheten till ett samarbete då Mora, Orsa och Älvdalen har gemensamma nämnder och förvaltningar. Webbprojektet har varit ett vinnande koncept och en modell som de uppmuntrar andra att pröva. Nu ser de möjligheter att fortsätta samarbeta inom flera områden.

Vi behöver arbeta mer med förvaltning och såg tidigt att det här är ett område där vi också kan samarbeta, och det har vi börjat med nu! Mora och Orsa var först ut att lansera webbplatserna. När det var klart för vår del på Orsa kommun påbörjade jag en förvaltningsplan och startade upp arbetet. Nu är vi igång och hörs varje vecka, avslutar Emma.

SiteVisiondagarna är ett evenemang med webbpubliceringsverktyget SiteVision i fokus. Evenemanget riktar sig till dig som är intresserad av SiteVision och digitala trender. SiteVision belönar varje år organisationer som med hjälp av publiceringsverktyget SiteVision lyckats skapa webbplatser och intranät utöver det vanliga. Priset Guldhanden, delas ut i kategorierna; Bästa kommersiella webbplats, Bästa offentliga webbplats och Bästa intranät.

Om SiteVisiondagarna Länk till annan webbplats.

Publicerad • 16 oktober 2020