Utnyttja kraften i Microsoft 365

Vår filosofi är tydlig och enkel - vi vill hjälpa våra kunder att dra nytta av den funktionalitet som finns i Microsoft 365 och utnyttja den till max! Den verktygslåda som MS365 erbjuder idag är stor och kraftfull så se till att använda allt du kan, på ett smart sätt, för just dina behov.

Skarpa verktyg för ett smartare digitalt arbetsliv

 • högre produktivitet och effektivitet i organisationen
 • säkra molntjänster
 • kostnadseffektiva lösningar

Högre produktivitet och effektivitet

Att utnyttja fler funktioner i MS365 alla verktyg och funktioner och att se till att dina medarbetare arbetar efter uppsatta arbetsprocesser kan ge både högre produktivitet och effektivitet. Exempelvis kan en strukturerad dokumenthanteringsprocess göra att ni blir mer produktiva. Men det handlar även om att lära medarbetarna hur verktygen fungerar och på vilka sätt det går att få stöd i arbetsrutiner och processer. Det kan handla om allt från att använda smarta funktioner i Outlook för att organisera mejlkorgen eller att använda SharePoint för dokumenthanteringen på rätt sätt. Att ta kontrollen över organisationens projekt och projekthantering brukar också vara en bra källa till ökad effektivitet.

Säkra molntjänster

MS365 anses vara den säkraste molntjänsten i världen. Molnplattformen skyddar organisationens data, du kan hantera åtkomster och identiteter för både användre, enheter och data och det finns inbyggda säkerhets­funktioner för medarbetare som arbetar på distans.

Kostnadseffektiva lösningar

Eftersom Microsoft 365 innehåller så många olika tjänster och att de finns integrerade inom samma plattform gör att det blir mer kostnadseffektivt att satsa på MS365 än att köpa in och hantera varje enskild funktion från olika leverantörer. Det är självklart.

Microsoft själva argumenterar också för att tjänsterna i sig gör att medarbetare exempelvis sparar upp till 2 h/månad bara genom ett förenklat sätt att sätta upp ett digitalt möte och förbättrad kvalitet i samtalen.

Så hjälper vi dig

Vi hjälper våra kunder, både större och mindre organisationer, att utnyttja kraften i MS365 med allt från strategisk nivå till specifika lösningar.

Det kan verka överraskande, men många organisationer betalar för funktionalitet i sina licenser som sedan inte används. Det kan bero på att man inte vet vad all funktionalitet kan användas till eller att man inte har utbildat medarbetarna i hur man på bästa sätt kan använda verktygen.

Det finns även en del företag som installerar ”färdiga produkter” som läggs som ett extra lager ovanpå grundprodukten och dessa kan istället begränsa funktionalitet och försvåra uppdateringar i Microsoft 365. Vi tycker att det är viktigt att så långt som möjligt använda standardfunktionalitet i tjänsterna. Det är både enklare och billigare för dig på lång sikt.

Frågor och svar

Både och.

Vi har färdiga starka lösningar kring bland annat intranät och digitalt projektkontor. Lösningarna bygger i stor utsträckning på inbyggd grundfunktionalitet, med ett fåtal anpassningar. Vi gillar att bygga på Microsoft grundfunktionalitet eftersom det gör lösningarna framtidssäkrade och mycket enklare och billigare att förvalta av er.

Det är viktigt för oss att lösningen med dess funktionalitet ska passa in i en helhet som fungerar för er och som vi tar ansvar för!

Vi bygger inte lösningar som måste förvaltas av oss, som gör er beroende av oss som leverantör eller går sönder när Microsoft uppdateras. Lite förenklat så kan man säga att vi jobbar med verktygen istället för emot dem.

Ja! Vi hjälper er utnyttja standardfunktionalitet så långt det bara går när vi ser över era behov, men ibland finns det verksamhetsspecifika behov som efter undersökning kräver anpassningar. 

Vi hjälper er förstås att välja vilket alternativ som blir bäst hos just er.

Det kanske lite tråkiga svaret är att det beror helt på era behov och förutsättningar.

Vi hjälper kunder med intranätslösningar i både SiteVision, SharePoint och kombinationen SiteVision och Microsoft 365.

Vi har tagit fram en jämförelse mellan de båda för att det göra det enklare att ta beslut.

 

Absolut!

När man inför tjänster och lösningar i Microsoft 365 kräver det ofta förändrade arbetssätt och utbildning till alla medarbetare. Vi hjälper er att öka mognadsgraden så att ni kan använda tjänsterna bättre, genom utbildning och vår modell för att sprida engagemang.

Våra strateger och rådgivare kan exempelvis stötta er med att ta fram en kanalstrategi för den interna kommunikationen och att sätta nya interna arbetsprocesser.

Våra specialister på dokumenthantering och SharePoint kan med beprövade metoder förbättra era arbetsprocesser kring hur ni kan arbeta med dokument.

Våra utbildare ser förstås till att alla era medarbetare får utbildning i hur tjänsterna fungerar och hur de på enklaste och mest effektiva sättet arbetar i dessa.

Vi hjälper många organisationer med olika slags utbildningar i Microsoft 365 och vi anpassar gärna efter vad varje enskild kund har för behov. Vi ser att efterfrågan på utbildningar är som störst inom Teams, dokumenthantering i SharePoint och grundutbildning i Microsoft 365, därför erbjuder vi färdiga paketutbildningar inom dessa.

Behöver ni en anpassad utbildning för just era behov, kontakta oss!


Därför ska du välja Soleil som partner

Vi är stolta över vår breda kompetens inom Microsoft 365! På Soleil arbetar:

 • Tjänstedesigner som jobbar med interaktionsdesign, UX och UI i nära samarbete med kunden.
 • Lösningsarkitekter som ser till helheten och kvalité i lösningarna.
 • Dokumenthanteringsexperter som med beprövade metoder förbättrar dokumenthanteringen.
 • Strateger/rådgivare som stöttar i er verksamhetsutveckling med exempelvis kanalstrategi och riktlinjer i samband med nya arbetssätt.
 • Utvecklare med stenkoll på det senaste och med tyngdpunkt på minsta möjliga avvikelse, följa best practises och standard från Microsoft.
 • Innehållsspecialister som planerar, producerar och strukturerar innehåll med användaren i fokus.
 • Utbildare som utbildar och inspirerar.
 • Våra konsulter som har mångårig erfarenhet av allt ifrån mindre intranätslösningar till stora Enterprise-lösningar för internationella bolag.

Vi lägger stor vikt på att ha full koll på vad som kan användas och minst lika viktigt, vad som kommer framöver. Microsoft rullar ständigt ut förbättringar och nya funktioner till Microsoft 365, vi bevakar ständigt den utrullningen.

Kontakt

Vill du veta mer om hur Soleil kan hjälpa dig att få ut mer av Microsoft 365? Ring eller mejla mig så bestämmer vi en tid.

Vill du veta mer?

Vi kontaktar dig

Kontakt