Digitalt projektkontor i Microsoft 365

Med vår lösning för digitalt projektkontor så får ni en lösning där ni kan arbeta med projekt på ett enkelt och effektivt sätt digitalt. Ni får ett arbetsverktyg med bra projektöversikt, projektwebbplatser för hantering av projekt, lagring och hantering av dokument och ett antal smarta funktioner.

Kontroll och hittbarhet

Med vår lösning för digitalt projektkontor får du kontroll på dina projekt och ökar hittbarheten tack vare en tydlig översikt och stöttande funktioner.

Förbättra samarbete

Internt och externt där alla projektmedlemmar får tillgång och bra översikt över information, dokument och hur projektet går. Du kan dela projektytorna med dina kunder och på så sätt se till att både externa och interna projektmedlemmar håller sig uppdaterade och vi utnyttjar styrkorna i MS365s tjänster.

Tydliggör och följer projektmodell

Med vår lösning kan ni tydliggöra er projektmodell och se till att den efterföljs med hjälp av struktur och regler.

Spara tid

Att inte hitta information och att skicka och sammanställa information till olika parter kostar pengar.

Kostnadseffektivt och förvaltningsbart

Tack vare att vi i mycket stor utsträckning använder inbyggd funktionalitet i MS365 så får ni en lösning som maximerar värdet av era licenser och kan förvaltas av er eller annan leverantör. Den blir dessutom framtidssäker.

Hög säkerhet

MS365 är sedd som den säkrast molntjänsten i världen och vi utnyttjar detta till max.

Vill du veta mer?

Vi kontaktar dig

Kontakt