Grundutbildning/fokusdag i Microsoft 365

Vi vet att många verksamheter investerat i Microsoft 365 men ännu inte kunnat få ut alla vinster de hoppats på. Därför utbildar vi era medarbetare så att de får ut mer ut av verktyg som Teams, SharePoint, Planner, Yammer och To-do.

Utbildning i Microsoft 365

Vår utbildning får direkt igång era medarbetare och säkerställer att de arbetar på det smartaste och effektivaste sättet i Microsoft 365. Vi anpassar utbildningen efter era behov och direkt i er miljö så alla känner igen sig. Vi utbildar gärna på plats eller via videolänk.

Med vår grundutbildning får ni

  • Bättre kunskaper i hela plattformen Microsoft 365.
  • En genomgång av just de verktyg i plattformen som passar er.
  • Förslag på åtgärder som ni kan genomföra direkt och på längre sikt.
  • Tips och trix för att använda funktioner i M365 bättre.

Vill du veta mer?

Vi kontaktar dig

Kontakt