Effektkartläggning

Vid en effektkartläggning identifieras själva syftet med ett utvecklingsprojekt, hur målgruppen ser ut och vilka behov utvecklingen förväntas uppfylla. Detta kan sedan översättas till konkreta funktioner och utvecklingspunkter.

Med utgångspunkt i målgruppens behov säkerställer du att alla funktioner som byggs svarar mot ett användarmål, och att alla användarmål i sin tur svarar mot effektmålen. Med en effektkartläggning kan du på ett tydligt sätt definiera vilka behov som behöver uppfyllas för att kunna nå önskade effekter.

Soleil stöttar små och stora organisationer i utvecklingsprojekt inom webb och intranät. Vi hjälper er gärna med effektkartläggning inför ert nästa utvecklingsprojekt – kontakta oss idag!

Vad är effektkartläggning?

Effektkartläggning är en metod, från början framtagen av InUse Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., för att inför ett utvecklingsprojekt kartlägga målgruppen för den nya lösningen, och vilka behov lösningen ska uppfylla. Genom att ta fram en effektkarta är det enkelt att visa syftet med en satsning, vilka som har nytta av utvecklingen och hur önskade effekter kan uppnås.

Med en effektkartläggning får du

  • Tydlighet i vad som krävs för att nå önskade effekter.
  • Enklare att prioritera delar i utvecklingen.
  • Ett bra underlag för såväl specifika projekt som långsiktiga strategier.

Effektkarta – visualiserar värdet av effekterna

Resultatet av en effektkartläggning sammanfattas i en effektkarta som visualiserar hur effekterna uppstår i användningen. I effektkartan är de olika målgrupperna, och deras behov, prioriterade utifrån hur mycket de bidrar till effektmålet.

Vill du veta mer?

Vi kontaktar dig

Kontakt