Effektkartläggning - säkerställ effekterna av ditt projekt

Test

Vid en effektkartläggning identifieras vilka effekter som ska uppnås med den utveckling du vill göra. Baserat på det identifieras målgruppernas behov, så kallade användarmål. Målgruppernas behov kan i nästa steg översättas till konkreta krav på funktioner.

Med den utgångspunkten säkerställer du att alla funktioner som byggs svarar mot ett användarmål och att alla användarmål i sin tur svarar mot effektmålen. Med en effektkartläggning kan du på ett tydligt sätt definiera vilka behov som behöver uppfyllas för att kunna nå önskade effekter.

Med en effektkartläggning får du

  • Tydlighet i vad som krävs för att nå önskade effekter.
  • Enklare att prioritera.
  • Ett bra underlag för såväl specifika projekt som långsiktiga strategier.

Effektkartan – visualiserar värdet av effekterna

Resultatet av en effektkartläggning sammanfattas i en effektkarta som visualiserar hur effekterna uppstår i användningen. I effektkartan är de olika målgrupperna, och deras behov, prioriterade utifrån hur mycket de bidrar till effektmålet.

Effektkartläggning är en metod framtagen av Inuse, läs mer om metoden hos www.inuse.se Länk till annan webbplats.

Vill du veta mer?

Vi kontaktar dig

Kontakt