Gå till innehåll

Digital arbetsmiljökartläggning

Så här i kölvattnet av pandemin har behovet av att ta kontrollen över den digitala arbetsplatsen aldrig varit tydligare. Behovet av att slå om gamla arbetssätt till nya digitala skedde otroligt snabbt. Men åtgärder måste nu ske mer organiserat för att säkerställa en god arbetsmiljö både digitalt och fysiskt.

Vi hjälper er att kartlägga den digitala arbetsmiljön

Soleil erbjuder därför stöd till kommuner, regioner, myndigheter och företag som vill ha bättre digital arbetsmiljö. Att arbeta systematiskt med arbetsmiljöfrågor är en framgångsfaktor för att främja, förebygga och åtgärda risker i arbetsmiljön. Hur de digitala stöden påverkar er arbetsmiljö ingår i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Vi ser på verksamheten ur tre grundläggande perspektiv:

  • Anpassning till människan 
  • Stöd för verksamheten 
  • Fungerande teknik

När kartläggningen är klar ska alla fakta finnas för att göra det säkrare, enklare, roligare att vara på jobbet.

En digital arbetsmiljökartläggning omfattar följande områden:

Teknisk infrastruktur: Utvärdering av den befintliga tekniska utrustningen och systemen som används på arbetsplatsen. Det kan inkludera datorer, programvaror, nätverk, servrar och säkerhetsåtgärder.

Användarupplevelse: Hur användarna interagerar med den digitala arbetsmiljön och hur enkelt det är att utföra arbetsuppgifterna. Det kan innefatta användbarhet, tillgänglighet, svarstid, användargränssnitt och användarvänlighet.

Säkerhet och integritet: Bedömning av säkerhets- och integritetsaspekterna av den digitala arbetsmiljön. Detta kan innefatta informationssäkerhet, datahantering, behörighetskontroller, kryptering, sekretesspolicyer och eventuella överträdelser av personuppgiftslagen (GDPR) eller andra relevanta bestämmelser.

Arbetssätt och processer: Utvärdera hur arbetsprocesser och arbetsflöden stöds av den digitala arbetsmiljön. Detta kan inkludera kommunikationsverktyg, samarbetsplattformar, projektledningsverktyg och digitala dokumenthanteringssystem.

Tillgänglighet: Undersöka om den digitala arbetsmiljön är tillgänglig för alla anställda oavsett funktionsförmåga. Det kan innefatta anpassningar för personer med funktionsnedsättning, tillgänglighetsfunktioner i programvaror eller webbplatser, och tillhandahållande av teknisk support.

Arbetsbelastning och stress: Bedöma hur den digitala arbetsmiljön påverkar arbetsbelastningen och stressnivån hos de anställda. Det kan innefatta frågor som obalans mellan arbete och privatliv, överbelastning av digitala kommunikationskanaler och teknikrelaterad stress.

Utbildning och kompetensutveckling: Utvärdera om det finns tillräckliga utbildnings- och kompetensutvecklingsmöjligheter för att hjälpa anställda att använda den digitala arbetsmiljön på ett effektivt och säkert sätt. Det kan inkludera träningsprogram, supportresurser och återkommande utvärderingar av behovet av kompetensutveckling.

Genom att genomföra en kartläggning av den digitala arbetsmiljön identifieras eventuella brister och utmaningar och man kan vidta åtgärder för att förbättra arbetsmiljön och främja en hälsosam och produktiv arbetsplats.

Vill ni kunna sätta checkbox att systematiskt arbetsmiljöarbete även digitalt är genomfört?