Gå till innehåll

Effektkartläggning

Soleil stöttar små och stora organisationer i utvecklingsprojekt inom webb och intranät. Vi hjälper er gärna med effektkartläggning inför ert nästa utvecklingsprojekt. Tillsammans med er tar vi fram en tydlig plan och identifierar de specifika insatser och aktiviteter som behövs för att uppnå era önskade resultat. Vi hjälper er att definiera målen för ert projekt och kopplar dem till konkreta åtgärder och strategier.

Vad är effektkartläggning?

Effektkartläggning är en metod för att analysera och dokumentera hur olika faktorer påverkar och bidrar till att uppnå önskade resultat eller effekter inom en organisation, projekt eller verksamhet. Metoden hjälper också till att skapa transparens och ansvar i hur resurser används och hur resultat mäts.

Tydliggör syftet med satsningen

För att vara säker på att de funktioner man bygger ger önskad effekt är det en effektkartläggning man vill göra. Syftet med effektkartläggning är att identifiera de effekter man vill uppnå, vilka målgrupper som finns och vilka behov de har. Allt prioriterat för att underlätta för kommande projekt.

Effektkartan hjälper er att prioritera

Utifrån svaren kring effekter, målgrupper och behov kommer man på ett träffsäkert sätt kunna ta fram en eller flera funktioner som löser målgruppernas behov och hur de bidrar till att man får den effekt man önskar. När effektkartan är klar får man en grafisk beskrivning som tydligt kopplar en funktion till effekt genom vem.

I effektkartan tar man ofta med prioriteringar av målgrupper och ibland även prioritering av funktioner. Det ger en tydlig indikation på hur ett fortsatt förändringsarbete kan bedrivas och i vilken ordning arbetet borde göras. En effektkartläggning kan göras fristående eller som en del i en större förstudie.