Gå till innehåll

Effektkartläggning

Tydliggör syftet med satsningen

För att vara säker på att de funktioner man bygger ger önskad effekt är det en effektkartläggning man vill göra. Vid en effektkartläggning identifieras de effekter man vill uppnå, vilka målgrupper som finns och vilka behov de har. Allt prioriterat för att underlätta för kommande projekt.

Effektkartan hjälper er att prioritera

Utifrån svaren kring effekter, målgrupper och behov kommer man på ett träffsäkert sätt kunna ta fram en eller flera funktioner som löser målgruppernas behov och hur de bidrar till att man får den effekt man önskar. När effektkartan är klar får man en grafisk beskrivning som tydligt kopplar en funktion till effekt genom vem. I effektkartan tar man ofta med prioriteringar av målgrupper och ibland även prioritering av funktioner. Det ger en tydlig indikation på hur ett fortsatt förändringsarbete kan bedrivas och i vilken ordning arbetet borde göras. En effektkartläggning kan göras fristående eller som en del i en större förstudie.

Soleil stöttar små och stora organisationer i utvecklingsprojekt inom webb och intranät. Vi hjälper er gärna med effektkartläggning inför ert nästa utvecklingsprojekt.