Gå till innehåll

Mål och KPI:er

Ingress

Webbanalys är avgörande för att förstå och optimera webbplatsens prestanda, öka användarupplevelsen och uppnå affärsmål. Genom att sätta upp mätbara mål och genomföra löpande uppföljning kan vi identifiera styrkor och svagheter, samt fatta datadrivna beslut för att förbättra webbplatsens effektivitet.

Så här ser det föreslagna arbetssättet ut:

Steg 1: Sätt upp mål och mätbara KPI:er (Rekommenderade timmar: 6-8 timmar)

1.1. Mötet med kunden: utvärdera affärs- och webbmål, definiera tydliga KPI:er och identifiera viktiga målgrupper.

Att tänka på:

Denna tid är beroende av kundens egna mognad och hur långt de kommit med webbstategi internt. Ju mer omogen desto mer tid. I klassiska webbprojekt är dessa redan bestämda när sajten byggdes. Om man går in på en ny kund med befintlig webb så är det som sagt avgörande i tiden hur mycket kunden redan tagit fram.

Steg 2: Implementering av Mätverktyg som Piwik Pro (Rekommenderade timmar: 2.1: 10-12 timmar 2.2: 3-4 timmar)

2.1. Konfigurera verktyget för att spåra specifika mål, händelser och konverteringar enligt de satta målen.

2.2. Skapa anpassade instrumentpaneler som är direkt relevanta för din verksamhet, vilket ger snabb och enkel tillgång till nyckelinformation.

Här kan man även konfigurera Google Search Console i Piwik Pro för att kunna se vad man har sökt på Google för att hitta webbsidan och vilka sökord webbplatsen rankas på. Djupare sökordsanalyser är en del av SEO, och det är något som en SEO-specialist tar hand om.

Att tänka på: Implementationens tid, punkt 2-1 beror mest på hur plattformen ser ut och är uppbyggd samt hur många mål man bestämde i punkt 1. Vad kommer vi åt utan att en utvecklare måste koda in grejer? Punkt 2.2 går fortast om man håller sig till någon form av standardformat som sedan kan återanvändas på flera kunder.

Steg 3: Kontinuerlig övervakning och analys (Rekommenderade timmar: 5-8 timmar per månad)

3.1. Det behövs löpande uppföljning och regelbunden analysering av data för att övervaka prestanda och identifiera trender eller områden som behöver förbättras.

3.2. Regelbunden rapportering är en del av de tjänster som vi tillhandahåller. Kunden får rapporterna genom ett snyggt visualiseringsverktyg som ger insikter om hur väl de uppsatta strategierna fungera

Steg 4: Optimering och Rekommendationer (rekommenderade timmar: 4 timmar per månad). Kan göras i samband med steg 3

4.1. Efter analysering av datan hittar vi områden som kan förbättras och ger konkreta förslag/rekommendationer till förbättrade strategier.

4.2. För att implementera förbättringar är det viktigt att arbeta nära kunder för att genomföra nödvändiga ändringar på webbplatsen.

Rapporter och Avstämningar:

Varje månad: Månadsrapporter och avstämningar för att diskutera prestanda, resultat och eventuella förbättringar.

Varje kvartal: Djupare analys av trender och stora händelser, samt justering av strategi om det behövs.

Årligen: Utvärdering av året, revidering av mål och strategi för det kommande året.

Det rekommenderade timantal är en övergripande indikation och kan justeras baserat på webbplatsens komplexitet, omfattning, antal effektmål och KPI’et etc