Gå till innehåll

Microsoft 365

Vår filosofi är tydlig och enkel - vi vill hjälpa våra kunder att dra nytta av den funktionalitet som finns i Microsoft 365 och utnyttja den till max! Den verktygslåda som Microsoft 365 erbjuder idag är stor och kraftfull så se till att använda allt du kan, på ett smart sätt, för just dina behov.

Jag vill veta mer!

Så hjälper vi dig

  • Vi hjälper er att utnyttja kraften i Microsoft 365 med allt från strategisk nivå till specifika lösningar.
  • Vi använder så långt som möjligt standardfunktionalitet i tjänsterna. Det är både enklare och billigare för er på lång sikt.
  • Vi kan hjälpa till att avgöra vilken information som lämpar sig för lagring i molnet utifrån gällande lagstiftning.
  • Vi lägger stor vikt på att ha full koll på vad som kan användas och minst lika viktigt, vad som kommer framöver. Microsoft rullar ständigt ut förbättringar och nya funktioner till Microsoft 365, vi bevakar ständigt den utrullningen.

Så jobbar Rikshem med dokumenthantering i SharePoint

Kundcase

Hur kan vi jobba så smart som möjligt med alla våra dokument? Det var en fråga som Rikshem ställde sig och vi på Soleil fick äran att hjälpa dem att hitta den bästa lösningen i SharePoint. Med hjälp av en bra struktur, rätt information och behörighetsstyrning och grundlig utbildning jobbar de effektivt och säkert.