19 nov: Har du tillgänglighetsanpassat din webb?

Under detta webbinarium pratar vi om vad webbdirektivet innebär och vad du som redaktör bör tänka på. Vi ger er all nödvändig kunskap kring tillgänglighetskraven och vad som faktiskt menas med tillgänglighet.

Webbdirektivet, eller Webbtillgänglighetsdirektivet, är ett EU-direktiv som ska bidra till att öka tillgängligheten på webbplatser. Syftet är att alla besökare, oavsett eventuell funktionsvariation ska ha samma förutsättningar att ta till sig informationen. Direktivet innebär att hela Europa får samma minimikrav på digital tillgänglighet. Vi blandar fakta med nyttiga praktiska tips och viktiga förhållningssätt.

Sara Thyrén, Anna Schullström och Caroline Bengtsson

Sara, Anna och Caroline

Om Anna Schullström

Anna är en UX-/UI-designer och frontend-utvecklare som har flera års erfarenhet av att arbeta med kunder inom både offentlig och privat sektor, från myndigheter till e-handelsföretag. Hon brinner för att skapa visuellt tilltalande och tillgängliga produkter och har alltid ett starkt användarfokus i sitt arbete.

Om Sara Thyrén

Sara brinner för att jobba med projektledning och användarcentrerad design för att skapa lösningar som hjälper och underlättar för människor. Sara har stor färdighet i att se och analysera en helhet för att sedan bryta ner det till detaljnivå.

Om Caroline Bengtsson

Caroline är frontend-utvecklare och arbetar mycket med både intranät och externwebbar. Hon ingår även i Soleils UX- & UI-team och brinner för att kunna kombinera utveckling med designarbete. Hon tycker om att ha nära kommunikation med kund och följa med i projekt från början till slut, för att skapa användarvänliga webbsidor.

Publicerad • 22 november 2021

Vill du veta mer?

Vi kontaktar dig