Mer effektiv intern kommunikation med kombinerade plattformar

När man ska skapa en digital arbetsplats från grunden behöver man ta hänsyn både till medarbetarnas behov och vilka effekter lösningen ska möjliggöra i organisationen. Först då kan man få en framgångsrik och effektiv digital arbetsplats. Just det här gjorde exempelvis Falu kommun när de började sitt arbete med sin nya digitala arbetsplats.

Vi pratar om Falu kommuns resa och visar godbitar från lösningen.

Kontakt

Publicerad • 30 oktober 2019

Vill du veta mer?

Vi kontaktar dig