Kombination av SiteVision och Google Classroom fick skolornas personal aktiva på intranätet hos Falu kommun

De främsta målen med Falu kommuns nya intranät var tillgänglighet, tillförlitlig information och ett effektivt verktyg i vardagen. Deras nya digitala arbetsplats ”Insidan”, som är byggd i SiteVision, är navet. Där når medarbetarna allt, oavsett om de letar efter mejl i Google, dokument i SharePoint eller behöver nå ekonomi­systemet. Men, som i flera andra kommuner såg Falu kommun att skolornas personal inte är aktiva på kommunens intranät, de använder istället Google Classroom. Därför integrerades Google Classroom med SiteVision.

Så blev Falu kommuns skolpersonal aktiva användare på intranätet

I flera kommuner ser vi samma utmaning, skolans personal är inte aktiva på kommunens intranät - på det här webbinariet presenterar vi en lösning.

Pedagoger och skolledare använder Google Classroom som lärplattform. Deras vardag är hektisk med många bollar i luften. Tiden att lära sig nya verktyg och att ta del av information på exempelvis kommunens intranät får stå tillbaka för deras uppdrag, att ge eleverna den bästa utbildningen. Men vår tes är att genom att göra Google till en del av intranätet får vi möjligheten att skapa en större vi-känsla för alla i kommunen.

Vi visar en del av den lösning som Falu kommun nu har lanserat, där information från Google Classroom visas på intranätet i SiteVision. Det gör att även pedagogerna kan använda intranätet som ett effektivt verktyg i vardagen. Vi kommer även prata om och visa fler förslag på möjligheter som vi ser med så väl Google och SiteVision, och kombinationen av de två i synnerhet.

Kontakt

Publicerad • 6 november 2019

Vill du veta mer?

Vi kontaktar dig

Intresserad av att kombinera SiteVision med Microsoft 365?

Ladda hem vårt webbinarium om hur Falu kommun kombinerade SiteVision med Microsoft 365.