Så tillgänglighetsanpassar du din webb – allt du behöver veta om webbdirektivet

Har du tillgänglighetsanpassat din webb? Den 23 september gäller webbdirektivet även för befintliga webbplatser (lanserade före den 23 september 2018) och tidsberoende media (exempelvis video). På vårt webbinarium får du all nödvändig kunskap kring vad webbdirektivet innebär, vad du måste åtgärda och hur du bör tänka kring tillgänglighetskraven. Vi blandar fakta med nyttiga praktiska tips och viktiga förhållningssätt.

Webbdirektivet, eller Webbtillgänglighetsdirektivet, är ett EU-direktiv som ska bidra till att öka tillgängligheten på webbplatser. Syftet är att alla besökare, oavsett eventuell funktionsvariation ska ha samma förutsättningar att ta till sig informationen. Direktivet innebär att hela Europa får samma minimikrav på digital tillgänglighet.

Om Helen

Helen är utvecklaren som fokuserar på användarvänlighet och tillgänglighet. Hon är en av våra främsta tillgångar vad gäller WCAG och tillgänglighetsanpassning, och har fått i ansvar att bidra till kompetensbildning på arbetsplatsen inom samma ämne.

Helen Waara
Publicerad • 8 juni 2020

Vill du veta mer?

Vi kontaktar dig

Fler tips till redaktörerna - kolla in de här webbinarierna