Gå till innehåll

2c8-visning

Med modulen kan ni visa upp 2c8-modeller och processer på ert intranät och/eller webbplats.

Visa 2c8 modell

Modellen visas som en iframe och processteg kan fällas ut och hela den publicerade modellen kan användas.

Genom att integrera 2c8 med Sitevision kan ni tillgängliggöra 2c8-modeller för flera. Detta förenklar för anställda och andra intressenter att hitta och komma åt den information de behöver.

När ni visar processmodeller direkt på intranätet kan ni förbättra kommunikationen mellan avdelningar och team. Det blir lättare att förstå och följa etablerade processer. Genom att göra processmodeller tillgängliga för alla intressenter, kan ni öka transparensen kring hur saker görs. Detta kan leda till större förtroende och förståelse mellan olika delar av organisationen.

Publicera modell i 2c8

  1. För att publicera en 2c8-modell till Sitevisions filarkiv behöver WebDAV vara aktiverat Länk till annan webbplats..
  2. Du behöver även ha en serviceanvändare i Sitevision som kan skriva till filarkivet. Denna användare skall användas under steg 3 nedan för att mappa nätverksenhet, ex S: i Windows, mot Sitevision webdav och filarkivet.
  3. Har du Windows kan du sedan mappa en nätverksenhet, exempelvis S:, mot filarkivet för din Sitevision webbplats enligt beskrivning här Länk till annan webbplats.. Den "folder" som Exempelvis mot https://host-namn/webdav/files.
  4. Skapa en 2c8-mapp i Sitevisions filarkiv med underliggande mappar för varje process dit du kan publicera från 2c8.
  5. Publicera modellen till din mappade nätverksenhet (Sitevisions filarkiv via webdav) och utvald mapp. Hur du publicerar i 2c8 finns beskrivet bl.a här Länk till annan webbplats..
  6. För att modellen skall visas krävs att filen models-index.js finns med i den publicerade modellen i filarkivet.

Inställningar

Modulen har några inställningar. Inställningarna förutsätter att du publicerat ut din 2c8-modell till Sitevisions filarkiv.

Inställningar i modulen

I modulen kan du göra följande inställningar:

Modellfil

Välj den modellfil som du publicerat och vill visa från Sitevisions filarkiv. Filen bör heta models-index.js och ligga under assets > json

Välj modell

Välj vilken av modellerna i den publicerade filen du vill visa.

Ange höjd

Ställ in höjden, i pixlar, på den iframe som skall visa modellen från 2c8.