Gå till innehåll

InfoCaption Söklistning

Infocaption logo

Med modulen InfoCaption Söklistning kan du lista guider på en sida på intranätet eller webbplatsen.

Ökad användarnytta och tillgänglighet med InfoCaption Söklistning

Med hjälp av vår modul InfoCaption Söklistning kan ni som har ett intranät eller en externwebb i Sitevision enkelt tillgängliggöra innehåll skapat i InfoCaption, direkt i Sitevision. Funktionen innebär att ni sömlöst kan presentera en lista som hämtar guider direkt från InfoCaption. Ni väljer själva från vilka kategorier som guider ska hämtas och även hur guiderna ska sorteras exempelvis genom att visa senast uppdaterade guider eller mest spelade guider. Alla guider i listan blir klickbara och användaren kan smidigt konsumera den aktuella guiden. Sammanfattningsvis ges möjligheten att lyfta upp relevanta och aktuella guider direkt i slutanvändarens arbetsflöde.

Förutsättningar

Modulen förutsätter att ni använder Sitevision och har en licens hos InfoCaption, som erbjuder en plattform för att skapa och dela innehåll riktat till performance support och e-learning.

InfoCaption är känt för att vara en plattform för kunskapsdelning och e-lärande. Genom att lista träffar från Infocaption på intranätet eller web kan användare dra nytta av den senaste kunskapen och utbildningsmaterialet.

Modulen

Den här modulen gör det möjligt för redaktörer att utifrån en sökfras eller kategori i InfoCaption lista resultatet. Det sker genom en koppling mellan Sitevision och InfoCaption.

Genom att integrera InfoCaption med Sitevision kan användare få träffar från Infocaption. Detta eliminerar behovet av att söka på flera ställen och ger en centraliserad upplevelse.

Modulen använder Sitevision Tema för utseendet, vilket innebär att modulen kommer följa det grafiska temat som är uppsatt för siten.

Exempel InfoCaption Söklistning

Inställningar

Modulen har några enkla inställningar för InfoCaption. Varefter fler inställningar och information blir tillgängligt via Infocaptions API kommer vi utöka modulens funktioner.

Inställningar

Kategorier

De kategorier som skall visas i listan

Sökfråga

Om de kategorier som valts skall begränsas ytterligare genom en sökfråga. Observera att enbart de träffar som innehåller sökorden visas.

Begränsa antalet träffar

Antal träffar som max skall visas.

Visa sammanfattning

Om det finns en sammanfattning för träffen så visas den under rubriken för varje träff.

Sortering

Här väljer du om listan skall sorteras enligt popularitet, datum eller antalvisningar stigande eller fallande.

Globala inställningar

För att ansluta till din Infocaptioninstallation behöver du lägga in adress/URL under Tillägg > InfoCaption Söklistning > Globala inställningar

Globala inställningar