Gå till innehåll

Mina Teams - Microsoft 365

Med modulen Mina Teams i 365 kan du visa dina Microsoft 365 Teams på intranätet .

Mina Teams i Microsoft 365

Den här modulen gör det möjligt för inloggade användare att se sina Microsoft 365-Teams på intranätet. Det sker genom en koppling mellan Sitevision intranät och Microsoft 365.

Läs in fler Teams knapp

Är det många Teams kan du läsa in fler.

Första gången du använder modulen måste du godkänna att modulen får åtkomst till dina teams på Microsoft 365. Klicka på knappen för Godkänn och följ instruktionerna.

Godkänn första gången

Inställningar

Modulen har några inställningar

Inställningar i modulen

I modulen kan du göra följande inställningar:

Antal

Antal Teams som skall visas i listningen vid sidladdning. Ytterligare hur många som skall läsas in när användare klickar på läs in fler.

Rubriknivå

Den rubriknvå som Teams skall ha i listningen. Baserat på övriga rubriker på sidan och tillgänglighet.

Antal rader i beskrivningen

Antal rader som skall visas i beskrivningen för varje Team.

OAuth2-konfiguration

Välj OAuth2-konfiguration för din inloggning. Valet hämtas från webbplatsinställningar/OAuth2-konfigurationer.

Appen behöver ha

  • User.Read
  • Team.ReadBasic.All
  • Group.Read.All (kräver admin-consent)

Cache-tid

Ange hur länge data från Graph API:et skall cache:as för att få en snabb sidladdning.