Hur ofta töms papperskorgen?

Papperskorgen töms aldrig automatiskt utan den kan bara tömmas manuellt.

Läs mer på Sitevisions hjälpwebb Länk till annan webbplats.

Denna sida är en del av vår FAQ, den hittar ni på www.soleil.se/support Länk till annan webbplats.