Kan inte nå /rest-api/doc utan kommer bara till inloggningssidan

För att nå /rest-api så krävs det att man har behörigheten Hantera funktioner för utvecklare. Saknar man denna behörighet så visas endast inloggningssidan.

Denna sida är en del av vår FAQ, den hittar ni på www.soleil.se/support Länk till annan webbplats.