Sluten grupp saknar admin

För att kunna göra en användare till admin igen så måste system-kontot gå in i gruppen och peka ut en användare som admin. Om webbplatsen ligger i Sitevision Cloud måste Sitevision kontaktas angående detta.

Denna sida är en del av vår FAQ, den hittar ni på www.soleil.se/support Länk till annan webbplats.