Vad betyder nyckel-ikonen som visas på moduler i innehållstrukturen?

Nyckel-ikonen visar att den inloggade användaren saknar behörighet för att få använda modulen. Användaren kan fortfarande kopiera och klistra in modulen men den kan inte lägga till en ny från modullistan. Behörigheter att använda moduler tilldelas roller under Webbplatsinställningar/Roller

Denna sida är en del av vår FAQ, den hittar ni på www.soleil.se/support Länk till annan webbplats.