Vissa Font Awesome-ikoner går inte att använda

Om ingen ikon alls visas beror detta på att ikonen ligger i en nyare version av Font Awesome än den som ligger inlagd på er webbplats. Kontakta vår support om ni vill uppdatera Font Awesome till den senaste versionen.

Denna sida är en del av vår FAQ, den hittar ni på www.soleil.se/support Länk till annan webbplats.