Gå till innehåll

Den digitala arbetsplatsen

När det är dags att ta sig an den digitala arbetsplatsen och se till att den ger största och bästa möjliga effekt och nytta för användarna är det inte tekniken som står i centrum – utan snarare människorna och deras behov.

Vad menas med den digitala arbetsplatsen?

Vad betyder då "den digitala arbetsplatsen"? Svaret på den frågan varierar säkerligen en del beroende på vem man frågar men här på Soleil har vi valt att definiera det som ett samlingsnamn för alla de digitala verktyg och system som används i arbetet. Med andra ord handlar det om den digitala motsvarigheten till den fysiska arbetsplatsen, något som blir viktigare och viktigare och i takt med allt mer arbete bedrivs digitalt.

Varför satsa på den digitala arbetsplatsen?

Många yrkesgrupper tillbringar i det närmsta hela sin arbetsdag framför en skärm, dvs. i den digitala arbetsplatsen. Det är därför ofrånkomligt att den digitala arbetsplatsen har kommit att utgöra en ständigt mer betydande del av arbetsmiljön. Hur den digitala arbetsplatsen är utformad och fungerar kan påverka allt från effektivitet och produktivitet till samarbete, stressnivåer och trivsel. Det räcker inte längre med att ha ett trevligt kontor när vi tillbringar så stor del av dagarna i olika digitala system.

Samtidigt som den digitala aspekten av arbetsmiljön hela tiden blir viktigare så ökar även förväntningarna på de system och verktyg man använder i arbetet. Många är vana vid en hög grad av digitalisering i privatlivet och förväntar sig därför lika bra tjänster och stöd i arbetslivet.

Att satsa på intern digitalisering i företag ska alltså inte bara ses som initiativ för att automatisera och effektivisera. Det handlar lika mycket om att förbättra den digitala arbetsmiljön för att därigenom få nöjdare medarbetare och dessutom förbättra sitt varumärke som arbetsgivare.

Vad krävs för att lyckas med den digitala arbetsplatsen?

I mitt förra blogginlägg skrev jag en del om att det ofta är tekniken som får stå i centrum för utvecklingsprojekt, trots att den tekniska utvecklingen bara är en del av flera av förändringen. Det resonemanget var också ett genomgående tema vid flera av föreläsningarna vid förra veckans event. Införandet är en minst lika viktig fas i ett projekt som genomförandet.

Även om förändringar av den digitala arbetsplatsen görs för att förbättra för medarbetarna så kräver förändringarna mycket av personalen och av hela organisationen. Det krävs förändringar i kulturen, i arbetssätt och i beteenden. Och för att lyckas med det krävs bra ledarskap och aktivt arbete med förändringsledning och förankring.

Läs gärna mitt förra blogginlägg: Maximera effekterna av ditt utvecklingsprojekt - utveckla både verksamhet och system.

Publicerad • 29 november 2017