Gå till innehåll

Digitaliseringsstrategi – var börjar man egentligen?

Digitalisering är något som nämns överallt och de flesta är nog överens om att det finns mycket att vinna på att digitalisera inom företag och organisationer. Potentialen, och även behoven är stora. Just därför kan dock ett digitaliseringsarbete lätt upplevas som enormt och oöverkomligt. En vanlig fråga vi får är därför; "var ska vi börja?"

Vad menar vi med digitalisering?

Begreppet digitalisering kan ha lite olika definition beroende på sammanhang, och beroende på vem man frågar. Därför är det kanske bra att först och främst reda ut vad vi menar med digitalisering här.

Det vi avser med digitalisering handlar i grunden om arbete som görs för att ta fram digitala tjänster som ersätter eller kompletterar sådant som tidigare gjordes analogt, t.ex. med papper och penna. Nu finns det ju dock många digitala tjänster och system som funnits under en lång tid, vår bild är därför att begreppet digitalisering även inrymmer arbete som görs för att uppdatera, effektivisera eller byta ut redan befintliga digitala tjänster.

Var ska vi börja?

Så till frågan om var man ska börja. Svaret på den frågan är lika enkelt som det är svårt; börja där digitaliseringen kan ge som störst effekt. Lätt eftersom det borde vara självklart att prioritera det som ger mest effekt. Svårt eftersom det kräver en del eftertanke och inte minst så måste man veta vad man vill uppnå för effekter. Digitaliseringen ska ju inte vara ett mål i sig utan snarare ett medel för att nå andra mål och effekter, och det är dessa som behöver ligga till grund till prioritering och strategier. Om det inte redan är tydligt vilka effekter och mål man vill uppnå är det alltså i den änden man behöver börja.

Låt målen styra åtgärderna - inte tvärtom

När man vet vad man vill uppnå med digitaliseringsarbetet blir det enklare att fastställa vilka specifika behov som behöver uppfyllas och vilka åtgärder som krävs för att uppfylla dem. Är målet t.ex. att effektivisera en verksamhet kommer det att krävas en typ av åtgärder, är målet istället att attrahera ett nytt kundsegment så är det sannolikt helt andra åtgärder som krävs. Behoven och åtgärderna kan sedan prioriteras utifrån hur mycket de bidrar till de satta målen och utifrån det blir det ofta tydligt var man ska börja. Metoden effektkartläggning som är framtagen av Inuse är ett bra tillvägagångssätt för att få överblick över samlade behov och åtgärder och för att sedan kunna prioritera baserat på de önskade effekterna.

Kan vi inte bara ta ett system i taget?

Vid arbete med effektiviseringar och digitalisering är det inte ovanligt att man väljer att utgå från de system som används i organisationen och sedan gå igenom och utveckla, eller byta ut, ett system i taget. Det är lätt att förstå tanken bakom det, det innebär ett strukturerat arbete med naturliga avgränsningar. Men, med ett sådant angreppssätt är risken stor att man låser sig i gamla mönster och bara göra uppdaterade versioner av befintliga funktioner istället för att tänka nytt och kanske göra saker på ett helt annat sätt. Med en digitaliseringsstrategi som baseras på befintliga system är det även lätt att missa det som är i allra störst behov av digitalisering - det som i nuläget hanteras analogt!

Tekniken är bara en del av digitaliseringen

Sist men inte minst får man inte glömma att digitaliseringsarbete handlar om mycket mer än teknik, något som jag även skrivit om tidigare. Digitalisering medför många möjligheter men innebär även förändrade krav på den verksamhet som digitaliseras. För att lyckas med en satsning krävs därför även mycket arbete med förankring, förändringsledning och anpassning av verksamhetsprocesser. Läs gärna mer om den digitala arbetsplatsen här.

Publicerad • 12 mars 2018