Gå till innehåll

SiteVision eller Microsoft 365 – vilken ska jag välja?

Kort svar: Båda!

Längre svar:

Så SiteVision eller Microsoft 365 – vilken ska jag välja? Många organisationer, kommuner och myndigheter brottas just nu med just detta val. Efter vår föreläsning på SiteVisiondagarna, SiteVision och SharePoint - i en effektiv och redaktörsvänlig kombination, var det många som kom fram till oss och ville diskutera just detta.

De flesta av våra kunder har i förändringsarbetet gjort ett gediget förarbete där man har analyserat nuläget, fastställt mål, identifierat behov, krav och målgrupper. Ett viktigt arbete som man alltid bör fokusera på innan plattformsvalet. Men sen kommer man alltid till det konkreta ställningstagandet där beslut om plattform för den nya digitala arbetsplatsen/intranätet ska tas. Här finns det alltid en massa parametrar som är med och styr valet utöver förarbetet. Det finns till exempel alltid en nuvarande plattform för sitt intranät att ta ställning till. Eller så kanske det finns en intressekonflikt mellan olika avdelningar.

IT vs. Kommunikationsavdelningen – den eviga fajten

Ett vanligt scenario är att man från IT:s håll förespråkar Microsoft 365 eftersom man har flyttat mail och Skype hit och vill utnyttja alla andra delar i Microsoft 365. En mycket sund tanke eftersom det i alla dessa användarlicenser ingår ett antal starka Microsoft 365-komponenter som exempelvis SharePoint, Teams, Planner och Yammer. Kommunikation- och/eller marknadsavdelningen har kanske helt andra idéer där de vill komma bort från just SharePoint eller Episerver eftersom de tröttnat på att behöva kontakta support eller IT-konsulten när man till exempel vill ändra i en mall. Eller så har man sneglat på Web service award-rapporten (2018) där siffrorna talar sitt tydliga språk. Där SiteVision som publiceringsverktyg har 93% nöjda användare, Episerver 64% och SharePoint 33%.

Erfarenheter av Microsoft 365-lösningar

Som läsare nu så kanske du tänker att ”jaja, ännu ett SiteVision-fan som ska klanka ned på konkurrensen”. Då kanske det är läge för mig att berätta att jag har jobbat nästan uteslutande med SharePoint och Microsoft 365-lösningar i snart tio år nu. Erfarenheterna jag har från den tiden är att de lösningar där tyngdpunkten låg på samarbete och dokumenthantering, var de som fungerade bäst. När det gäller funktioner kring samarbete och dokumenthantering där briljerar SharePoint och Microsoft 365, vilket är helt naturligt med tanke på att de har funnits med från starten 2007 (nej SharePoint 2003 räknas inte). Med tanke på att stora resurser, både tid och pengar, läggs på plattformen från Microsofts sida så är det inte konstigt att de är marknadsledande.

De lösningar där störst fokus låg på innehåll och publiceringsfunktioner i SharePoint, där var det tuffare. Som exempel var jag med och tog över ett stort globalt intranät där det första som behövdes åtgärda var en startsida som hade en laddningstid på över tio sekunder. Här hade den tidigare leverantören utvecklat all funktionalitet kring publicering som organisationen hade behov av, men som saknades i SharePoint. Organisationen använde nästan inte några av samarbetsfunktionerna eller dokumenthanteringen. Vi gjorde en hel del förbättringar på intranätet men eftersom valet av plattform var fel utifrån de behov man hade så var det nästan ett omöjligt uppdrag.

Ett intranät i ett system som hanterar allt – det vill vi ha

Ett vanligt beslut som tas än idag är beslutet om att man vill ha ett system, ett intranät som hanterar allt eller om man ska använda sig av flera system. ”Vi vill helst ha färre system och inte fler, blir det inte bara rörigt och ännu mer som användaren måste lära sig?” är en vanlig invändning mot tanken att använda sig av flera system.
Det finns en poäng i det. Med flera parallella system blir det mer som användaren måste lära sig. Men när alternativet är att man drar på sig stora utvecklingskostnader genom att försöka anpassa ett system med funktioner som det inte var byggt för, då måste det gå att göra något bättre!

Min rekommendation: kombinera SiteVision och Microsoft 365 för att få den optimala digitala arbetsplatsen

Jag tror att ett allvetande intranät som ska hantera allt är en utopi och ett gammaldags tänk som det är dags att lägga bakom oss nu. Vi vill inte bara bygga ett intranät utan en digital arbetsplats och jag tycker att den här definitionen av den digitala arbetsplatsen säger allt:

Den digitala arbetsplatsen kan ses som ett samlingsnamn för alla de verktyg och IT-system som används i det digitala arbetet

Om man istället tar utvecklingsbudgeten och lägger det på att göra:

  • Ett ännu bättre förarbete.
  • En tydlig kanalstrategi.
  • En implementation som till väldigt stor del består av standardfunktioner i SiteVision och Microsoft 365.
  • Utbildning. Redaktörsutbildning och utbildning av ambassadörer i Microsoft 365.

Då får man inte bara en lösning som har funktioner som täcker de allra flesta behoven kring publicering och samarbete för en större organisation, utan dessutom en framtidssäker lösning som valfri leverantör kan jobba med tack vare få egenutvecklade funktioner.

Vill man dessutom få en riktigt bra helhet så kan man använda sig av de SiteVision-moduler vi har skapat för att visa valda delar från Microsoft 365 i SiteVision, till exempel vår M365-Connector som kan visa dokument både på intranätet i SharePoint på en extern webb.

Publicerad • 17 april 2018