Gå till innehåll

Vikten av varför

Det har hunnit gå nästan ett decennium sedan Simon Sinek gjorde sitt Ted-talk Länk till annan webbplats. där han berättade om den gyllene cirkeln och om varför ”Varför?” är så viktigt. I presentationen belyser han skillnaden av att presentera något man gör med utgångspunkt i VARFÖR man gör det istället för utifrån VAD man gör. Genom att utgå från varför kan man öka såväl förståelse som engagemang samtidigt som det blir lättare att göra rätt prioriteringar. Den enkla frågan varför är ett bra verktyg i många scenarier, inte minst när det gäller projekt och förändringsarbete.

Nu har det hunnit bli vinter och kallt och det känns redan väldigt länge sedan det var sommar. Årets sommar som ändå verkligen var en sommar att minnas med det varma och soliga vädret. Även om det känns avlägset nu var det ju en period i somras då det var så varmt och torrt att det blev förbjudet att grilla. Grillning som ju nästan är en helig komponent av svensk sommar och semester och så var det plötsligt inte längre tillåtet.

Många tyckte naturligtvis att det här var väldigt tråkigt men samtidigt så var anledningarna bakom förbudet väldigt uppenbara, alla märkte vi av den otroliga värmen och nyhetsrapporteringarna dominerades av rapporter om skogsbränder. Så även om man nu tyckte att det var trist att inte kunna grilla så var det ändå lätt att förstå varför det behövdes ett förbud.

Varför – ett verktyg för att förklara beslut

Hur hade samma beslut tagits emot om anledningarna inte alls varit lika tydliga? Det vill säga om brandrisken fortfarande varit lika hög men av någon anledning inte alls uppenbar för allmänheten. Då hade ett grillförbud sannolikt framstått som helt absurt! Man kan tänka sig reaktioner som; ”De som fattat det beslutet förstår ju ingenting”, eller kanske ”Varför frågar de inte oss som grillar, vi vet ju hur det fungerar”.

På arbetsplatser är det inte sällan som det ser ut just som i exemplet ovan. Ledningsgrupper, projektgrupper eller liknande sitter på information som ligger till grund för beslut, information som dock kanske inte är spridd i resten av organisationen. Besluten som fattas känns många gånger självklara för beslutsfattarna eftersom de sitter på bakgrundsinformationen, men när beslutet sedan kommuniceras ut till andra är det lätt att glömma att ta med de bakomliggande orsakerna med resultatet att beslutet kanske inte alls efterlevs samtidigt som det även kan skapa mycket förvirring och irritation.

Varför – ett verktyg för att förankra förändringar

I ett tidigare blogginlägg skrev jag om utmaningarna kopplade till att införa nya system och rutiner i företag och organisationer. Att få de medarbetare som berörs av en förändring att förstå varför förändringen görs är en oerhört viktig del av genomförandet av ett projekt.

Varför - ett verktyg för att prioritera rätt

Att utgå från varför är dock inte bara bra när det gäller kommunikation utan som jag också skrivit om tidigare så är det också ett effektivt verktyg för att säkerställa att man faktiskt gör rätt saker och rätt prioriteringar.

Många projekt utgår fortfarande från VAD projektet ska göra, men genom att istället inleda arbetet med att tydligt definiera VARFÖR projektet ska genomföras och vad det syftar till kan man sedan arbeta sig fram till VAD som kommer att behöva göras. Därigenom kan man också vara säkrare på att projektet fokuserar på rätt saker.

Publicerad • 17 december 2018