Gå till innehåll

Digitala relationer avgörande i en värld präglad av corona

Håll i, håll ut. Javisst, det inser de allra flesta att vi måste göra för att begränsa spridningen av corona. Men hur ska det gå till i praktiken? Ett av svaren är, som bekant, distansarbete. Soleil tittar i en serie blogginlägg närmare på hur vår digitala arbetsmiljö håller på att förändras – globalt, lokalt och på individnivå. Vi börjar med att se oss om i världen.

Här på Soleil arbetar vi varje dag med att hjälpa våra kunder att skapa bättre digitala relationer, vilket konkret innebär utveckling av webbplatser, intranät och samarbetsverktyg. Tack vare att vi har byggt upp stor kompetens och kunnighet inom digital arbetsmiljö har vi kunnat bidra med viktigt stöd till våra kunder under pandemin.

Hela världen har blivit mer digital

Utvecklingen av den digitala arbetsplatsen, eller digitala arbetsmiljön, har i och med pandemin tagit ett rejält språng framåt. Detta gäller givetvis teknik och mjukvara, med mera, men framförallt har vårt beteende påverkats. En brukar säga att det tar sex veckor för att vänja sig på ett nytt beteende – vi är nu uppe i åtta månader med corona. Hela världen har blivit mer digital och vår digitala mognad har generellt ökat. Vi har blivit vana vid distansmöten via länk och vid att på andra sätt samarbeta digitalt.

Det visade sig att det gick bättre än många hade trott att utföra det mesta på distans. Många pratar om ett nytt mindset och ett omvälvande paradigmskifte, och redan efter ett par månader spekulerade analytiker i att distansarbete skulle bli det ”nya normala” även post-corona.

Distansarbete ökade med 400%

Runt om i hela världen ledde nedstängningarna som infördes i mars till en tvärt övergång till distansarbete inom många branscher. Sverige ligger globalt sett i framkant när det gäller tekniska möjligheter för distansarbete. Siffror från maj i år visade att distansarbetet hade ökat med 400% bland de svenskar som har förutsättningar att jobba hemifrån.

Det visade sig att det gick bättre än många hade trott att utföra det mesta på distans. Många pratar om ett nytt mindset och ett omvälvande paradigmskifte, och redan efter ett par månader spekulerade analytiker i att distansarbete skulle bli det ”nya normala” även post-corona.

Effektivt och produktivt

En sådan utveckling kommer att föra med sig en rad konsekvenser: många medarbetare tycks bli mer effektiva och produktiva när de jobbar hemifrån vilket återspeglas i ekonomiska resultat, kostnaderna för resor och konferenser kommer att minska och i förlängningen kommer företag förmodligen kunna minska antalet fysiska kontorsplatser.

Teknikjättar permanentar möjligheter till distansarbete

Världen har följt de stora teknikjättarnas hantering av pandemin med intresse. Twitter, Apple och Microsoft uppmanade snabbt sina medarbetare att arbeta hemifrån och signalerna från dessa företag är nu att möjligheterna att arbeta på distans troligen kommer att permanentas. Både Google och Facebook ger sina medarbetare ett engångsbelopp som ska gå till inredning av hemmakontoret.

Google har också ett omfattande aktivitetsprogram för sina medarbetare i karantän. Via arbetsgivarens plattform kan de anställda delta i en mängd olika fritidsaktiviteter på sin lediga tid, exempelvis fitnesspass eller matlagningskurser. ”Googlers” över hela världen kan också lägga upp resultaten från sina olika hobbies på företagets intranät.

På Netflix har ledningen dock upplevt att distansarbetet har varit negativt för verksamheten och vd Reed Hastings har uttalat att han helst ser att de anställda kommer tillbaka till kontoret tolv timmar efter att ett vaccin godkänts. Hastings inser visserligen att detta är orealistiskt, men faktum kvarstår: Netflix erfarenhet av nedstängningen är dålig.

Mer nyanserad syn på framtiden

Tankarna från i våras – då trendspaningarna lutade åt att distansarbete var den framtida frälsningen – har nu under hösten 2020 nyanserats. Många menar att den digitala arbetsmiljön kommer att bli en naturlig del av arbetslivet, men att en majoritet av arbetet trots allt kommer att äga rum på kontoret.

De fysiska mötena med personer på andra platser kommer sannolikt även i framtiden vara begränsade, vilket innebär att resor i tjänsten inte kommer att gå tillbaka till samma nivåer som före corona.

Den digitala arbetsplatsen måste fungera

Men oavsett om en medarbetare jobbar hemifrån fyra dagar i veckan eller bara en, måste den digitala arbetsplatsen fungera. Detta innebär att intranät, interna mobila lösningar samt plattform för dokumenthantering måste finnas på plats.

Där kommer Soleil in i bilden

Det dryga halvår som vårt samhälle nu har levt med corona och covid-19 har tydliggjort för oss på Soleil hur viktigt det vi gör är. Vi kommer att vara en del av lösningen i en framtid där förutsättningar för anställda att arbeta på distans kommer att vara en nödvändighet.

Publicerad • 9 december 2020