Gå till innehåll

Våra digitala relationer – framgångskoncept i coronatider

En viktig faktor i kampen för att begränsa coronavirusets spridning är som bekant distansarbete för dem som har möjlighet. Soleil har i en serie blogginlägg tittat närmare på hur vår digitala arbetsmiljö just nu håller på att förändras – globalt, lokalt och på individnivå. I detta tredje och sista inlägg ska vi fokusera på hur vi själva ser på distansarbete i en värld präglad av covid-19.

Vi har tre ord som vi tycker beskriver Soleil som arbetsplats: kunnighet, framåtskridande och omtanke. Detta genomsyrar vårt sätt att jobba, vårt sätt att vara och vår uppfattning om vad som är viktigt för oss som kollegor. Av våra kunder får vi ofta höra att det märks att vi har kul och alltid utvecklas på jobbet, både som experter, konsulter och som företag. Detta är något vi är väldigt stolta över.

Vi är experter på digitala relationer

På Soleil arbetar vi själva, givetvis, till stor del på distans i det rådande läget. Men för den skull ger vi inte avkall på en god och omtänksam arbetsmiljö. Att skapa förutsättningar för goda digitala relationer är ju det vi kan allra bäst! Väl fungerande intranät och andra samarbetsplattformar är en viktig beståndsdel när en stor del av medarbetarna arbetar på distans. Just detta har vi nästan ett decenniums erfarenhet av att konstruera.

Nya förutsättningar

Svensk forskning har visat att distansarbetare ibland är rädda att uppfattas som ”lata” och därför pressar sig själva att arbeta extra hårt, utan att ta pauser eller våga göra hushållssysslor under dagen. Denna undersökning har dock några år på nacken och förutsättningarna för den som arbetar hemifrån ser annorlunda ut idag.

En modern, digital arbetsplats innebär nya möjligheter att göra ett bättre och mer effektivt jobb samt att skapa starkare relationer. Vi på Soleil vet dock att det digitala bara blir tom teknik om du inte har människor och användare med dig. Därför lägger vi lika stor vikt på de digitala verktygen som på de mänskliga relationerna, både internt och externt.

Trivsel och trygghet

På Soleil är vi nämligen övertygade om att goda digitala relationer ger trivsel och trygghet för alla. Det finns många fördelar med att arbeta hemifrån. Hemma finns förutsättningar att sitta i lugn och ro och därmed att hitta fokus att arbeta effektivt och kreativt. I en sammanställning över några svenska chefers uppfattning om det nya, digitala landskapet framkom synpunkten att den interna kommunikationen faktiskt förbättrats och att digital dialog hade stärkt företagens värderingar.

Utrustning, sittplats, temperatur och ventilation är faktorer som bidrar till en god arbetsmiljö, och arbetsgivare har det yttersta ansvaret för att detta fungerar även på medarbetarnas hemmakontor.

Digitalt arbetsmiljöansvar!

Det är viktigt att känna till att arbetsmiljölagen gäller, även när anställda arbetar hemifrån. Utrustning, sittplats, temperatur och ventilation är faktorer som bidrar till en god arbetsmiljö, och arbetsgivare har det yttersta ansvaret för att detta fungerar även på medarbetarnas hemmakontor. Arbetsgivaren bör också se till att medarbetarna har en modern, digital arbetsplats för att ha bästa möjliga förutsättningar för att ta hand om medarbetarnas psykiska mående även då de arbetar hemifrån.

Här ska tilläggas att den personal som arbetar hemma har ett stort eget ansvar för att beskriva sina arbetsvillkor och eventuella brister för sin närmaste chef. En arbetsgivare har inte rätt att kräva att komma in i hemmets privata sfär, vilket innebär att en ömsesidig dialog kring arbetsmiljön är nödvändig.

Umgås på distans – både under arbetstid och på fritiden

Men, säger kanske skeptikern, när man arbetar på distans tappar man ju alla de mötesplatser och spontana kontaktytor som finns på det fysiska kontoret? Visserligen, säger vi på Soleil, men faktum är att de funktioner som finns i en modern digital arbetsplats ger väldigt goda möjligheter till kommunikation, även informell och social sådan.

Det finns goda exempel som inspirerar till nytänkande. Teknikjätten Google, exempelvis, har en intern plattform där medarbetarna kan lägga upp bilder och filmer kopplade till fritidsaktiviteter. Där finns också möjligheter att söka efter kollegor med samma intressen till en viss aktivitet.

Googles virtuella symfoniorkester

Ett exempel är ”The Googler Virtual Orchestra”, som består av ca 100 musiker, anställda på Google. De har under nedstängningen tillsammans producerat ett antal musikstycken på distans. Se ett av de senaste klippen på youtube. Länk till annan webbplats.

Kreativa lösningar

De flesta svenska företag har naturligtvis inte samma möjligheter som Google, men troligen kan många göra mer än de tror när det gäller att erbjuda medarbetarna aktiviteter ”after work”. Här på Soleil klurar vi gärna på digitala lösningar som klarar även att möta medarbetares kreativa idéer.

Kontakta oss om du vill prata om vad just vi på Soleil kan göra för just er!

Publicerad • 14 januari 2021