Gå till innehåll

Resan till en självstyrande organisation – hur idén uppstod

självstyrande organisation

Under resan mot självstyrande team har vi workshoppat flera gånger.

Våren 2021 startade vi på Soleil resan att ställa om till en självstyrande organisation. Detta är det första i en serie av blogginlägg av Soleils VD Per Johansson som berättar om denna resa.

Detta blogginlägg startar från början. Hur uppstod idén till omställningen? Hur fick idén fäste? Häng med så ska jag berätta!

Fröet till omställningen såddes våren 2020, och det skulle ta ytterligare ett år innan detta frö hade grott och mognat till ett beslut.

Fick tips om boken "Harder, Better, Faster, Stronger" - om det chefslösa företaget Netlight

I juni 2020 hade vi styrelsemöte med Soleils organisation som fokusområde. Vår styrelseordförande Tony Cornelius och jag brukar höras någon vecka innan mötena för att förbereda och denna gång var Tony angelägen om att jag skulle hinna läsa en bok innan mötet. Tony hade nämligen börjat i nytt uppdrag som styrelseordförande åt Trimero, en nystartad redovisningsbyrå i Stockholm. Trimero bestod av killar och tjejer i 25-30 års-åldern som brutit sig ut från ett betydligt större företag för att starta ett chefslöst företag baserat på självledarskap – utan hierarki och titlar. Tony hade via dem fått tipset om boken ”Harder, Better, Faster, Stronger” av Erik Ringertz och Fredrik Emdén. Boken är baserad på intervjuer med Erik Ringertz, VD för Netlight, och som berättar om de filosofier som de har utvecklat Netlight efter. Så den boken tänkte Tony var utmärkt underlag inför vårt styrelsemöte.

I en flock med gäss kan varje gås vara ledare

Netlight bestod när boken skrevs av över 1 000 medarbetare och drevs utan chefer. De använde metaforen av en fågelflock för att illustrera det sätt Netlight drivs och leds på. I en flock med gäss som flyger i plogformation för minimerat luftmotstånd har, tvärt emot vad man tidigare trott, varje gås förmågan att vara ledare, och då följer övriga gäss naturligt efter. På samma sätt är varje medarbetare hos Netlight både ledare och följare.

Fokus på riktning istället för mål i en föränderlig värld

En annan sak som fastnade från boken var begreppet ”sense and respond” – insikten att världen idag är så föränderlig att det vinnande konceptet inte längre är att försöka förutsäga framtiden enligt det traditionella ”predict and control”, utan att istället vara närvarande i nuet och fatta medvetna beslut baserat på det vi vet just nu. Tricket är enligt boken att fokusera på riktning i stället för på mål. Detta i kombination med förhållningssättet att inget någonsin är perfekt. Vi befinner oss i ständig rörelse framåt, för att vi vill och behöver utvecklas för att hålla oss relevanta. Erik Ringertz beskriver organisk tillväxt som princip för Netlight. En tillväxt baserad på inkludering och mångfald. ”Alla bjudna på festen” var ytterligare en målande slogan från boken som illustrerar just detta med inkludering. Boken erbjöd mycket intressant och spännande läsning. Det kändes nytt och fräscht och gav mersmak.

Vi tyckte först att det inte var något för oss

Soleils ledningsgrupp fick denna bok att läsa över sommaren. På summeringen efter sommarlovet blev utlåtandet att boken var intressant, men inget för oss.

Balans i livet, mod och respekt är våra värderingar

Soleil har sedan starten 2011 varit värderingsstyrt med välmående och hälsa i fokus. Vi tror på en prestigelös kultur där bästa idén vinner och att vi är varandras arbetsmiljö. När vi startade Soleil listade Soleils fyra ägare sina gemensamma värderingar för företaget: balans i livet, mod, och respekt. Med balans i livet menar vi att vi vill prioritera medarbetarnas och företagets långsiktiga välmående. Med mod menar vi att vi vill uppmuntra att testa nya saker; vi behöver alla kliva ur komfortzonen för att utvecklas. Med respekt menar vi att vi behöver vara toleranta mot människors olikheter. Ett exempel på respekt är att vi strävar efter att tala med varandra och inte om varandra. Vi har många gånger fått kvitton på att vi lever dessa värderingar, tex med kommentarer som ”befriande fritt från vassa armbågar”.

Blev nyfikna på självstyrande organisation när vi upplevde mycket hierarki och stress

Sommaren 2020 hade även Soleils fyra ägare möte. Vi kunde summera våra nio år med Soleil sedan starten 2011, och vi var överens att vi aldrig kunnat ana när vi startade företaget att vi skulle nå dit vi var, med så mycket att vara tacksamma och stolta över. Vi hade hunnit bli hela 40 medarbetare. Företaget drevs som en klassisk matrisorganisation med processägare och teamchefer. Ledningsgruppen bestod av åtta personer. Vi hade detaljerade rollbeskrivningar och alla de policies och rutiner som hör ett välordnat företag till. Trots alla chefer och all struktur upplevde organisationen en hel del stress. Vi kände att vi inte längre hade det enkla och prestigelösa företag som vi ville bygga. Vi upplevde för mycket hierarki, för mycket titlar, och att vi lade tid och energi på fel saker. Vi blev nyfikna på Netlights sätt att driva företag på och gnistan till en nystart tändes. Kanske var dessa idéer även något för oss.

Självledarskapet fungerade oväntat bra under pandemin och fröet började gro

Sommaren 2020 var mitt i Covid-19-pandemin och precis som de flesta i vår bransch jobbade de flesta hemifrån. Var och en fick utan en närvarande chef själv ta initiativ, planera och genomföra arbetet. Och det fungerade ju faktiskt över förväntan. Det för oss nya ordet självledarskap började få kraft.

Så fröet till beslutet att ställa om Soleil mot självorganisering såddes och började gro sommaren 2020. Sammanfattningsvis var det flera saker som sammanföll. Vår styrelseordförande Tony Cornelius kom med inspiration från företaget Trimero och boken ”Harder, Faster, Better, Stronger” om företaget Netlight. Soleils ägare ville tillbaka till det enkla och prestigelösa. Och sist men inte minst, vi var mitt i Covid-19-pandemin som etablerade självledarskap som begrepp.

Med detta har jag berättat var idén att ställa om Soleil till självorganisering kom från, och hur denna idé började gro. I nästa inlägg fortsätter berättelsen om hur beslutet mognade ytterligare.

/Per Johansson

Publicerad • 4 maj 2023