Gå till innehåll

LIX-modulen i Sitevision

Våren närmar sig och denna månad fokuserar vi på läsbarhetsindex och hur du kan få lite redaktionella tips och hjälp.

I den här månadens tips presenteras Lix-modulen för SiteVision, ett verktyg som syftar till att förbättra webbinnehållets läsbarhet för webbredaktörer. Lix, eller läsbarhetsindex, är ett mått som beräknar texters läsbarhet baserat på antalet ord och meningar samt användningen av långa ord. Ett lägre LIX-värde indikerar enklare text, vilket är fördelaktigt för att anpassa innehållet till olika läsnivåer och göra informationen mer tillgänglig och förståelig för en bred publik. God läsbarhet är inte bara viktig för användarupplevelsen utan påverkar även positivt webbplatsens sökmotoroptimering (SEO) eftersom sökmotorer värderar innehåll som är lätt att förstå och relevant för användaren.

För att förbättra läsbarheten rekommenderas det att använda korta meningar, begränsa användningen av långa ord, dela upp texten i stycken och underrubriker, använda vardagligt språk och variera ordvalet. Dessa praktiska tips hjälper till att göra texten mer tillgänglig och intressant för läsaren. Genom att implementera Lix-modulen i SiteVision kan webbredaktörer enkelt experimentera med och justera sina texter för att uppnå en bättre läsbarhet och därmed förbättra den övergripande användarupplevelsen på sin webbplats.

Publicerad • 26 februari 2024