Gå till innehåll

Axe-con: vi samlade massor av kunskap och inspiration från världens största konferens om tillgänglighet

Axe-con

Tillgängliga intranät, webbplatser och digitala verktyg är en mycket viktig fråga för våra kunder och för oss är det centralt att kunna erbjuda och utveckla de bästa lösningarna. Våra tre tillgänglighetsexperter Linnea, Daniel och Helen var förstås med på Axe-con, konferensen som fokuserar på tillgängliga digitala upplevelser, och samlade inspiration och kunskap om det senaste.

Axe-con är en öppen konferens som vänder sig till utvecklare, designers, projektledare, affärsfolk och tillgänglighetsexperter och som fokuserar på utveckling, testning och att förvalta tillgängliga digitala upplevelser. Konferensen är världens största i sitt slag med 26 000 anmälningar och genomfördes för andra året i rad. Under tre dagar hölls över 70 föreläsningar med olika infallsvinklar om tillgänglighet. Vi var med och drog värdefulla lärdomar för framtiden.

Linnea, vad tar du med från de här dagarna?

Det mest intressanta för mig som utvecklare var nyheterna i CSS och hur de kan förenkla för dem som har funktionsnedsättning. Till exempel kan man med hjälp av CSS kontrollera användares färginställningar i webbläsaren. Om en användare föredrar mörkt tema går det med "prefers-color-scheme" att skapa ett eget CSS-tema för just detta, det går även att kolla kontrast- och animationsinställningar. På detta sätt kan man skapa en webbsajt som är mer anpassad utifrån användarens behov.

Jag såg också några intressanta testverktyg som jag kommer använda mig av och som kan användas för att hitta tillgänglighetsproblem, både under själva utvecklingen och efteråt. Deque visade upp sina testprodukter, bland annat en linter som kan hjälpa utvecklaren att skriva mer tillgänglig kod. De har även verktyg för automatiska tester som kan köras direkt i utvecklingsmiljön och när koden laddats upp till Github. Axe developer tools är deras plugin till Chrome som kan skanna en hel sida och lista potentiella problem och även hur man löser dem. Det går även att köra intelligenta tester för att bland annat kolla tabbordningen på webbplatsen. Det var även intressant att se hur olika företag implementerade tillgänglighet på organisationsnivå och i sina produkter på olika sätt.

Helen, vad intresserade dig mest?

Jag tyckte det var intressant och bra att föreläsningarna tog upp alla olika typer av funktionsnedsättningar, även kognitiva, och vilka problem de kan medföra. När vi pratar digital tillgänglighet så pratar vi traditionellt mest om de som har exempelvis syn- eller hörselnedsättningar, alltså fysiska nedsättningar. Personer med kognitiva nedsättningar kan uppleva även små problem mer intensivt och exempelvis kan ett dåligt utformat formulär göra att de överger det istället för att slutföra det.

Daniel, vad tyckte du var bäst?

Jag var mest intresserad av de tekniska bitarna och nyheterna inom CSS för att förbättra tillgänglighet. Intressant var även tipsen kring hur man kan hantera formulärsvalidering och hur man ska tänka när man bygger egna komponenter för att de ska fungera ur ett tillgänglighetsperspektiv.

Publicerad • 25 mars 2022