Stäng

Lättillgängligt ledningssystem direkt i Sitevision

Soleil och 2c8

Med modulen 2c8-visning kan ni visa processer direkt på intranätet

Genom att integrera 2c8 med Sitevision kan ni tillgängliggöra 2c8-modeller för flera. Detta förenklar för anställda och andra intressenter att hitta och komma åt den information de behöver.

När ni visar processmodeller direkt på intranätet kan ni förbättra kommunikationen mellan avdelningar och team. Det blir lättare att förstå och följa etablerade processer. Genom att göra processmodeller tillgängliga för alla intressenter, kan ni öka transparensen kring hur saker görs. Detta kan leda till större förtroende och förståelse mellan olika delar av organisationen.

Förutsättningar

Modulen förutsätter att ni använder Sitevision och har en licens hos 2c8, som erbjuder en plattform för att enkelt visualisera, utveckla och effektivisera din verksamhet.

Läs mer om 2c8 Länk till annan webbplats..

Läs mer om modulen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Publicerad • 27 oktober 2023