Gå till innehåll

Eskilstuna kommun sparar
750 000 kronor per år tack vare Sitevision

Eskilstuna.se

I december 2016 lanserade Eskilstuna kommun en ny externwebb med uppdaterad layout och med mindre än hälften så många sidor som på den tidigare webben. Förutom att det nu är enklare för besökarna att hitta rätt information så sparar kommunen cirka 750 000 kronor om året eftersom plattformen Sitevision effektiviserar så väl drift och utveckling, som redaktionellt arbete. Dessutom har Eskilstuna fått en hedrande 6:e placering i MKSE Digital Excellence Awards för Bästa webb inom offentlig sektor, vård och organisation.

Utmaningen

Eskilstuna.se innehöll många tusen webbsidor och det allra viktigaste för kunden var att kunna flytta över informationen på ett smidigt sätt. Utmaningen för oss på Soleil var att hitta en teknisk lösning för att migrera alla de sidor som skulle flyttas över från den befintliga plattformen till den nya i Sitevision Cloud. Tiden var knapp då lanseringen skulle ske tre och en halv månad senare och alla redaktörer dessutom skulle hinna utbildas.

Soleils tillgänglighet, tekniska kompetens och proaktiva förhållningssätt var viktiga framgångsfaktorer i projektet, säger Robert Lifvergren, Eskilstuna kommun

Uppdraget

Soleil fick tillsammans med designpartner Advant i uppdrag att utveckla en ny webbplats med uppdaterad design, implementera och bygga sidmallar i Sitevision, samt migrera över så mycket av informationen som möjligt från den befintliga webbplatsen i EPiServer 6. I uppdraget ingick även att hålla utbildningar i webbpubliceringsverktyget med cirka 270 redaktörer.

Lösningen

Soleil utvecklade en ny applikation för att exportera ut informationen från den gamla plattformen till den nya.

Med hjälp av applikationen exporterade vi alla sidor från den gamla webbplatsen och skapade sidmallar till den nya. Det var en stor utmaning då ingen någonsin hade gjort en sådan migrering tidigare, förklarar Fredrik Stodne, projektledare på Soleil.

Resultatet

På rekordtiden tre och en halv månad byggde Soleil en ny webbplats och Eskilstuna kommun bytte publiceringsverktyg från EPiServer till Sitevision. De har nu en ny externwebb med ett uppdaterat utseende och användarvänligt innehåll. Eftersom en stor del av informationen kunde migreras på teknisk väg behövde redaktörerna bara finjustera och komplettera vissa sidor efteråt.

Ambitionen var att det skulle bli enklare att hitta rätt på webben. Vi la därför mycket energi på att ta bort onödig information. Det var också avgörande med en effektiv lösning på migreringen så att vi kunde slippa föra över all information själva. Soleils tillgänglighet, tekniska kompetens och proaktiva förhållningssätt var viktiga framgångsfaktorer i projektet, berättar Robert Lifvergren, webbredaktör, Eskilstuna kommun.

På topp-10-listan över Sveriges bästa webbplatser inom offentlig sektor

Eskilstuna har nu också hamnat på en hedrande sjätte placering i MKSE Digital Excellence Awards för Bästa webb inom offentlig sektor, vård och organisation. Tävlingen avgjordes i april 2017 och är ett fint kvitto på allt arbete som lagts på webbplatsen och med tanke på konkurrensen inom branschen, där Eskilstuna tävlade mot 35 andra webbplatser.

19 000 sidor färre och enklare att hitta rätt

Kommunens redaktörer gjorde en ordentlig genomgång av informationen på den befintliga webben och kapade antalet sidor från 26 000 till 7 000. Soleil utbildade alla 270 redaktörer i hur webbpubliceringsverktyget fungerar.

Nu har vi fått bort all onödig information och det är enklare för besökarna att hitta rätt, menar Robert.

Bättre upplevelse till bättre pris

Tidigare la Eskilstuna kommun mycket resurser på drift och buggrättningar för att kunna hantera och förvalta webben.

Vår tidigare webbplats blev till slut ett lapptäcke av nya och gamla funktioner. När vi lagade ett fel så kunde ett det uppstå ett fel någon annanstans, säger Robert.

Med den insikten bestämde sig kommunen för att se över alla kostnader arbetet med webben innebar och titta på andra alternativ. Möjligheten att kunna utveckla vissa delar själva och inte behöva anlita externa utvecklare varje gång var betydande. Vid en jämförelse mellan olika alternativ hamnade Sitevision etta på listan av olika plattformar.

Sitevision uppfyllde alla krav vi hade och jämfört med andra plattformar var det en markant skillnad när vi tittade på kostnader för licenser, underhåll och drift. Vi får mer pang för pengarna helt enkelt - en bättre upplevelse till ett bättre pris. Bytet av CMS innebär att vi sparar cirka 750 000 kronor per år, fortsätter Robert.

Sitevision uppgraderar sitt CMS med förbättringar löpande utan att kunden behöver betala mer varje gång. Skillnaden för redaktörerna blir då heller inte lika påtaglig som när andra CMS uppgraderar till nya versioner.

Redaktörerna är eniga om att den nya plattformen är ett lyft. Sitevision är enkelt att förstå och att jobba i. Möjligheten att direkt i redigerar läget kunna se hur informationen som skapas ser ut för besökaren är jätteuppskattad, avslutar Robert.

Framgångsfaktor

Att vi lyckades så bra med migreringen tack vare den nya applikationen och att kunden hade stort fokus och engagemang i projektet.

Om Eskilstuna

Eskilstuna kommun har dryga 100 000 invånare och knappt 10 000 anställda.

Publicerad • 6 februari 2017