Gå till innehåll

Örebro kommun – lätt att hitta rätt oavsett hur besökarna surfar

orebro.se - finalist i Guldhanden 2017

Örebro kommun har utvecklat en hel familj av webbplatser i en enda plattform och gjort det enklare för alla - besökare, redaktörer och förvaltare. Efter tre års arbete i flera på varandra löpande projekt har kommunen utvecklat servicewebb, extrawebbar och gymnasiewebbar. Efter det digra arbetet har de också belönats med ett hederspris och en fin 5:e placering på Internetworlds Topp100-lista för bästa kommunsajt i Sverige.

Samarbetet med Soleil har fungerat jättebra. De är måna om att återkoppla och det känns att de verkligen vill att det ska bli så bra som möjligt, oavsett hur mycket de har att göra. Dessutom är de givmilda och har delat med sig av sin kunskap till vår egen utvecklare, som inte jobbat i Sitevision tidigare, säger Kia Lagerqvist, Utvecklingsstrateg, Örebro kommun.

Utmaningen för Örebro kommun

Örebro kommun saknade en plats för fördjupande information på webben och hade en spretig miljö med olika webbplatser och bloggar. De såg ett stort behov av en enhetlig grund som förenklar och effektiviserar arbetet och skapar enhetlighet och igenkänning för besökarna. Ett ytterligare önskemål var responsiva webbar anpassade för olika enheter och skärmstorlekar. De ville även sökoptimera innehållet för att underlätta ännu mer för kommuninvånare som letar information på webben.

Uppdragen

Soleil fick först tillsammans med Advant i uppdrag att ta fram nya fördjupande extrawebbar. Nästa uppdrag var att ta fram nya gymnasiewebbar med fokus på marknadsföring och det tredje uppdraget bestod av att utveckla servicewebben orebro.se. Gemensamt för de tre uppdragen var att de skulle bygga på användarfokus, responsivitet och ge möjlighet att återanvända funktionalitet och design i de olika miljöerna.

Lösningen

Genom att samla alla webbplatser i Sitevision finns möjlighet att återanvända design och funktioner på olika sajter. Arbetet med att förvalta webbarna och jobba med innehållet blir även enklare med ett enda webbpubliceringsverktyg i organisationen.

Eftersom fokus låg på interaktion och tillgänglighet behövde vi hitta en design som gör det lätt för besökarna att snabbt nå de funktioner som är viktigast för just dem. Det var en utmaning, säger Fredrik Stodne, Projektledare, Soleil.

Löpande tester säkerställde användarvänligheten

Advant, som ansvarat för designen, tog först fram skisser på design och koncept. Utifrån dem utvecklade Soleil sedan responsiva prototyper i Sitevision, det vill säga sidor anpassade för olika enheter. Genom dessa kunde kommunen genomföra tester direkt i webbmiljön.

Användartesterna var viktiga. De gav oss möjlighet att justera designen under tiden och det gjorde att vi kunde vara säkra på att vi uppfyllde våra höga krav på användarvänlighet, berättar Kia Lagerqvist, Utvecklingsstrateg, Örebro kommun.

Resultatet

Vi är jättenöjda med våra nya webbar och även kommuninvånarna är positiva. Många har använt funktionen ”Hade du nytta av informationen på den här sidan?” för att ge oss feedback. Det är värdefullt, säger Kia.

Bättre sökoptimering med tydlig sammanfattning av information

Designen har anpassats utifrån Googles krav och att webbsidorna ska vara enkla att överblicka. Kommunen har även tagit fram sammanfattande ingresser på alla sidor.

Vi vill att det ska vara tydligt var man har hamnat om man googlar in på en sida, vilket vi vet att de flesta av våra besökare gör. Det ska också vara enkelt att ta sig vidare för mer information eller tjänster, förklarar Kia.

Snyggt och effektivt genom återanvändning av funktioner

Mycket av innehållet är metadatastyrt i Sitevision, för att kunna återanvända så mycket som möjligt både vad gäller form och funktion. Den som skapar en extrawebb kan välja mellan en mängd olika funktioner som finns tillgängliga centralt och använda dem på ”sin” webbplats. Hit hör till exempel kommentarsfunktioner, kontaktinformation, kalender, blogg, tabeller, dokumentlistor, puffar och länklistor.

Redaktörerna kan även visa exempelvis öppettider för olika verksamheter och enkelt styra dessa helt utifrån sina behov utan att det påverkar designen. Oavsett vilka funktioner de använder så ser det snyggt ut eftersom vi anpassat utseendet i alla funktioner till Örebros grafiska profil, säger Fredrik.

Framgångsrikt med täta delleveranser och tid för återkoppling

Genom täta delleveranser var tredje vecka har det varit enkelt att prioritera rätt i projektet.

Vinsten med att jobba agilt, det vill säga att kraven har specificerats och definierats under projektets gång, var att kunden kunde välja bort och prioritera funktioner utifrån användartesterna. Då behövde vi inte lägga kraft på att anpassa funktioner i onödan, menar Fredrik.

En annan fördel var att kunden avsatt ordentligt med resurser och hade tid att ägna sig helhjärtat åt projekten. Tack vare det kunde de testa och ge feedback snabbt.

Samarbetet med Soleil har fungerat jättebra. De är måna om att återkoppla och det känns att de verkligen vill att det ska bli så bra som möjligt, oavsett hur mycket de har att göra. Dessutom är de givmilda och har delat med sig av sin kunskap till vår egen utvecklare, som inte jobbat i Sitevision tidigare. Vi hade stor nytta av det, säger Kia.

Medarbetarna kunde följa projektet med orebro.se

Projektgruppen som arbetade med webbfamiljen i Örebro kommun bloggade om uppdragen och lät även medarbetare som inte var involverade i arbetet ha insyn.

Jag tror att det varit uppskattat av medarbetarna att vi haft en öppenhet och att de kunde följa projektet via intranätet och se demos. Det har lett till att de hann vänja sig vid ett nytt utseende innan vi lanserade nya orebro.se, avslutar Kia.

Läs bloggen om nya orebro.se Länk till annan webbplats.

Om Örebro kommun

Örebro är befolkningsmässigt landets sjunde största kommun med cirka 150 000 invånare. I Örebro kommun jobbar drygt 12 000 personer.

Framgångsfaktor

En mycket engagerad beställare som varit lyhörd för användarnas behov och vågat driva projektet helt agilt.

5:e plats på Internetworlds Topp100-lista för bästa kommunsajt

Örebro har belönats med ett hederspris och en fin 5:e placering på Internetworlds Topp100-lista, 2017, 2018 och 2019 för bästa kommunsajt i Sverige.

Om utmärkelsen 2017 på internetworld.idg.se Länk till annan webbplats.

Om utmärkelsen 2018 på internetworld.idg.se Länk till annan webbplats.

Om utmärkelsen 2019 på internetworld.idg.se Länk till annan webbplats.

Finalist Guldhanden 2017 för Bästa offentliga webbplats

Hösten 2017 gick Örebro till final i Sitevisions tävling Guldhanden, i kategorin Bästa offentliga webbplats.

Publicerad • 23 februari 2017