Gå till innehåll

Kalmar kommun – externwebb med fokus på hög service och trevlig upplevelse

kalmar.se - finalist i Guldhanden 2017

Nya kalmar.se är mobilanpassad, inbjudande och har en tydlig struktur enligt Funka AB:s standard, som används av över 200 svenska kommuner.

Den tidigare webben hade gjort sitt och Kalmar kommun ville ha en modern, responsiv och lättillgänglig webb som ger besökarna god service och en trevlig upplevelse. Soleil fick i uppdrag att utveckla den nya webben i plattformen Sitevision.

Förut blev det mycket lappande och lagande för att få saker och ting att fungera. Målet var att ta fram en webbplats som sticker ut, men som framförallt gör det enkelt för våra målgrupper att hitta den information de behöver, förklarar Zeke Karlsson, webbkoordinator på Kalmar kommun.

Gott resultat trots snäv tidsplan

Kommunen startade med att upphandla leverantör i augusti 2016 och i april 2017 hade de kommit så pass långt att de kunde börja fylla webben med innehåll.

Tack vare att vi var förberedda var innehållsstrukturen satt och alla kommunikatörer var redo att börja jobba. Det är kul att vi hunnit lansera webben exakt ett år efter att jag började min tjänst och kunde förbereda upphandlingen, säger Zeke.

Den första fasen i projektet bestod av att Soleils underleverantör Advant tog fram en design utifrån kommunens önskemål.

Kommunen har ett mycket starkt och gediget varumärke och var därför måna om att webben speglar detta och ger bilden av en modern stad som är attraktiv för besökare, berättar Jennie Thorén Johnson, projektledare på Soleil.

Den som besöker kalmar.se kommer märka att webben är tydlig, intuitiv och lätt att använda.

Vi har gjort om hela vår struktur och använder nu Funkabodastrukturen, som bygger på en standard som över 200 kommuner använder. Nu kommer Funka att granska webben ur ett tillgänglighetsperspektiv, säger Zeke.

Digital service 24 timmar om dygnet

Det som kommunen är mest nöjda med är att äntligen ha en modern webbplats som lever upp till kraven på service. Tack vare att webben är byggd i plattformen Sitevision kan de även vidareutveckla den på ett smidigt och kostnadseffektivt sätt.

Det blir lättare för våra kommuninvånare att utföra det de vill när de passar dem. Här är vi tillgängliga 24/7. Vi kommer även att bygga på med fler funktioner i olika faser, vilket är enkelt när vi använder Sitevision som plattform, berättar Zeke.

Integrationer - en utmaning

De största utmaningarna i projektet var att få till integrationerna inom den snäva tidsramen. Soleil har bland annat gjort integrationer mot affärssystemet Visma och kommunens diarium, där besökaren ska kunna söka på alla offentliga handlingar.

Integrationer är alltid en utmaning eftersom det innebär att externa parter berörs. Både gränssnittet och teknikerna i de olika systemen måste passa ihop för att ge en bra användarupplevelse, säger Jennie.

Väl fungerande kommunikation och projektorganisation

Projektgruppen hos kommunen bestod av projektledaren, en representant från IT-funktionen, två kommunikatörer och en utbildare. En större grupp med kommunikatörer var även involverade i arbetet med innehållet.

Jag tycker att de har haft en välfungerande organisation både projektmässigt och kommunikationsmässigt. Och att projektledaren var så tydlig, driven och snabb med att återkoppla var verkligen en framgångsfaktor, säger Jennie.

Genom ett tätt samarbete med möten både i Karlstad, i Kalmar och via telefon och video har webben arbetats fram på ett smidigt sätt och projektet har gått helt enligt plan. En tydlig kravspecifikation och veckovisa avstämningar har varit avgörande.

Viktigt att vara lyhörd men våga ifrågasätta

Kalmar kommun tycker att det är viktigt att som leverantör vara lyhörd och våga diskutera.

Soleil har sett till att vi fått våra önskemål uppfyllda men har samtidigt vågat utmana oss och inte bara sagt ja till alla våra idéer, utan också kommit med bättre förslag. Det tycker jag att de gjorde bra, menar Zeke.

Om Kalmar kommun

Kalmar kommun har ca 70 000 invånare och drygt 7 400 medarbetare.

Finalist Guldhanden 2017 för Bästa offentliga webbplats

Hösten 2017 var Kalmar kommun finalist i Sitevisions tävling Guldhanden, i kategorin Bästa offentliga webbplats.

Publicerad • 13 juni 2017