Gå till innehåll

Botkyrka kommun – support och förvaltning

Startsida www.botkyrka.se

Soleil har ansvarat för support och förvaltning av Botkyrka kommuns webbplatser. Genom att vara en proaktiv partner och rådgivare bidrog vi till att externwebb och intranät alltid var uppdaterade, användarvänliga och konkurrenskraftiga.

Vårt mål med förvaltning är att vara proaktiva och förädla webbplatser så att de håller sig långsiktigt konkurrenskraftiga, berättar Jonathan Lind, som är förvaltningsledare på Soleil.

I ett förvaltningsavtal ingår support, rådgivning och vidareutveckling av lösningar. Rådgivning kan till exempel handla om att värdera hur olika funktioner på ett intranät används och utifrån det föreslå eventuella förändringar.

Servicedesk för registrering av ärenden

När kunden ville genomföra någon förändring eller vidareutveckla en funktion kan de registrera sitt ärende i Soleils servicedeskportal. Då fick de en uppskattning av utvecklingskostnaden för sina önskade åtgärder.

Rätt fokus och prioriteringar med veckoavstämningar

Under veckovisa avstämningar går förvaltningsteamet tillsammans med kunden igenom alla öppna ärenden för att prioritera arbetet. Då kan de även uppskatta tidsåtgång och kostnader för eventuella nya önskemål.

Det kan liknas vid de avstämningar vi har i ett pågående utvecklingsprojekt och de är lika viktiga när det handlar om förvaltning för att kunna arbeta effektivt och få ett bra resultat, förklarar Jonathan.

Täta avstämningar gör det lättare att ha fokus på rätt saker och att se till att allt blir gjort.

Vi har ett mycket bra systemstöd och tydliga processer för hur man arbetar med förvaltning av intranät och externwebbar. Tack vare att vi dessutom är flexibla och anpassningsbara kan vi alltid fokusera på kundnyttan, säger Jonathan.

Ombyggd startsida utifrån tillgänglighetsanalys

En av de större förändringarna vi gjort åt Botkyrka kommun inom förvaltningsavtalet var att bygga om startsidan på deras intranät. Kommunen gjorde en tillgänglighetsanalys för att se över användarvänligheten tillsammans med Funka. Resultatet visade att besökarna missade hälften av informationen på grund av att de inte förstod sig på de olika flikarna på startsidan.

Vi tog fram en ny design och skalade bort den information som inte var nödvändig. Samtidigt såg vi till att startsidan var fullt tillgänglighetsanpassad enligt alla Funkas riktlinjer, säger Jonathan.

Användarstöd för redaktörer

Botkyrka kommun hade även servicetid för support på vardagar mellan klockan 09.00 och 16.00. Under servicetiden kunde deras redaktörer höra av sig till Soleil för att få snabb support om de behövde hjälp med något.

Förvaltning ger konkurrenskraftiga webbar

Många blir alltmer medvetna om att ett system inte är färdigutvecklat när det är lanserat. Även om ett projekt har ett tydligt start– och slutdatum, som till exempel en webblansering, så har inte webben i sig ett stoppdatum. Den behöver förvaltas för att leva vidare och hållas aktuell och uppdaterad.

Detta tycker jag att Botkyrka kommun har gjort bra. De har verkligen lagt tid och energi på att förvalta sina webbar och deras engagemang har spelat stor roll för vårt arbete. Det är ofta på grund av bristande engagemang som förvaltningsarbetet fallerar. Då blir det svårt att få ett konkurrensfördelaktigt system, menar Jonathan.

Viktigt med rådgivare som visar vägen

Botkyrka kommun tycker att det är viktigt att få stöd med coachning och prioritering i sin digitala kommunikation även när de inte befinner sig i ett utvecklingsprojekt.

Det går så snabbt inom webbområdet och det behövs en kompetent partner som kan lotsa en rätt vid olika vägval. Soleil är duktiga och har koll på utvecklingen och de möjligheter som kommer framöver. Jag har kunnat diskutera både stort och smått med dem, säger Kristina Bjureklev Netzell, central webbkoordinator, Botkyrka kommun.

Kommunen har lång erfarenhet av förvaltning och tycker att Soleil är en leverantör som utmärker sig.

Soleil är väldigt serviceinriktade. De återkopplar snabbt och det är aldrig några krångligheter. De har ett bra stödsystem och jag kan alltid känna mig trygg med att jag får svar, avslutar Kristina.

Om Botkyrka kommun

Botkyrka, som ligger mellan Stockholm och Södertälje, har drygt 90 000 invånare. I Botkyrka kommun arbetar 5 500 medarbetare.

Framgångsfaktor

En engagerad kund som förstår vikten av att förvalta sina webbplatser.

Publicerad • 19 december 2017