Gå till innehåll

Växjö kommun – effektiv, modern och tillgänglig externwebb

vaxjo.se

Växjö kommun behövde en responsiv, tillgänglighetsanpassad och driftsäker webbplats på kort tid. De valde Soleils paketlösning för kommunala externwebbar, som gör att de effektiviserat sitt arbete och sparar tid.

Vårt fokus var att få till en så snabb leverans som möjligt och Soleil förstod vår situation. Tack vare deras erfarenhet av kommunal verksamhet lyckades vi genomföra projektet snabbt trots semestertider, berättar Andréa Swedenborg, projektledare, Växjö kommun.

Nya vaxjo.se Länk till annan webbplats. är en modern kanal som ger bilden av en kommun som tänker framåt.

Vi tycker att den nya webben på ett bättre sätt möjliggör för invånarna att hitta den service de behöver och information som är viktig för dem. Vi vill också att vår webbplats förmedlar känslan att det händer mycket i Växjö kommun, säger Andréa.

Inriktning på tillgänglighet

Målet är att webben ska vara tillgänglig för alla. Den ska fungera på alla olika typer av enheter och exempelvis innehålla möjlighet att få text uppläst. Även innehållet spelar en stor roll för tillgängligheten, som till exempel att sökfunktionen fungerar bra och att informationen är aktuell.

Detta kräver förstås bra teknik, men även fokus på det redaktionella arbetet. Jag är stolt över Växjö kommun. De ser framåt och vill göra det så bra som möjligt. Till exempel använder de Google analytics flitigt och ser över sökresultaten regelbundet. De ska även genomföra en tillgänglighetsanalys, säger Ann Svalling, projektledare, Soleil.

Nyttan för besökaren viktigast

Kommunen har jobbat hårt med att kvalitetssäkra innehållet på webben. De gjorde en behovsanalys kring kommunens kommunikation, som tillsammans med statistik från Google Analytics låg till grund för flera av besluten i projektet.

Vi fick ifrågasätta nyttan för besökaren hela tiden. Webben är till för besökarna och inte för oss internt, menar Andréa.

En anpassning som prioriterades var designen på ”mina sidor” under e-tjänster. Utvecklarna anpassade gränssnittet utifrån Växjö kommuns grafiska profil för att dels skapa mer igenkänning, dels underlätta för besökarna.

På Mina sidor kan invånare logga in för att använda e-tjänster, skapa och följa sina ärenden och ta emot digitala säkra meddelanden. Lösningen var att integrera med Växjö kommuns e-tjänsteplattform och ärendeknutpunkt, förklarar Ann.

Sparar tid med modernt publiceringsverktyg och lagring i molnet

Eftersom vi har fått tillgång till modernare teknik genom lagring i molnet behöver vi inte ta hand om infrastrukturen själva. Det sparar tid. Dessutom effektiviserar vi redaktörsarbetet med Sitevision, berättar Andréa.

Redaktörsarbetet blir mer effektivt på den nya webben. Sitevisions webbpubliceringsverktyg är enkelt att använda och plattformen uppgraderas automatiskt då och då. Kunder slipper på det sättet att lägga resurser på att uppgradera till nya versioner när de släpps, vilket kan bli både kostsamt och tidskrävande.

Webbråd underlättar fortsatt arbete

För att skapa så bra förutsättningar som möjligt för webbarbetet startade Växjö kommun ett webbråd med representanter från alla förvaltningar. Genom webbrådet kan de till exempel sprida kunskap om riktlinjer och nya lösningar som ska släppas. Tillsammans kommer de nu att jobba vidare med att utveckla tillgängligheten, förbättra sökfunktionaliteten och börja mäta användarupplevelsen.

Vi kommer att göra en tillgänglighetsanalys för att ta reda på hur vi står oss, säger Andréa.

Klarade tidspress tack vare paketlösning och gott samarbete

Eftersom det var viktigt att få en ny webb på plats på kort tid blev tidspressen stor, men med en paketlösning som grund gick projektet smidigt.

Den största utmaningen var att flytta över mycket information på kort tid. Jag är väldigt nöjd med att vi gjorde en så stor kämparinsats mitt i sommaren. Och mycket kompetens hos kundens projektledare gjorde att samarbetet fungerade mycket bra, säger Ann.

När tidplanen är snäv är det extra viktigt att hjälpa kunden att prioritera rätt.

Soleil har utmanat oss i utvecklingsfrågorna och jag tycker att det är viktigt att leverantörer vågar göra det, avslutar Andréa.

Om Växjö kommun

Växjö är Europas grönaste stad enligt brittiska BBC (The British Broadcasting Corporation ). Här bor cirka 90 000 invånare och 7 000 arbetar i kommunen.

Framgångsfaktor

Modet att prioritera hos kunden.

Publicerad • 29 januari 2018