Gå till innehåll

SSAM – webbplats som berättar allt om sop­sortering

Startsida SSAM:s externa webbplats

Södra Smålands avfall och miljö (SSAM) är ett helt nybildat regionalförbund i södra Småland, som ägs av fem kommuner och som ansvarar för sophämtningen. De startade igång sin verksamhet i början av 2019 och behövde en digital kontaktyta för att kunna kommunicera med sina kunder. De valde en webb utifrån vår kompletta paketlösning för externwebbar med vissa anpassningar.

Det var kul att följa en organisation som började från noll med en helt ny webbplats som skulle sätta tonen för företaget, säger Catharina Carlsson, projektledare, Soleil.

Snabbt igång med paketlösning

Projektet gick snabbt och effektivt. Arbetet startade i september 2018 och webben kunde lanseras redan i november samma år.

Med paketlösningen får man en enkel lösning och en bra grund att bygga vidare på. Det gör att man kan komma igång snabbt. Vi har utgått ifrån vår paketlösning KEX (komplett extern webbplats), men utan de funktioner som inte behövs i just det här fallet, förklarar Catharina.

Information och nyheter viktigast

Det främsta syftet med webben är att kunderna ska ha en plattform att gå till för att hitta all information och alla nyheter som rör sopsortering. Därför prioriteras det som många efterfrågar ofta på startsidan.

Vi har lagt mycket fokus på innehållet. Vi har samlat in all information från verksamheterna i alla kommuner för att sedan prioritera och skriva målgruppsanpassade och tydliga texter, berättar Maja Lund, kommunikatör, SSAM.

Det nya bolaget ansvarar för renhållningen i fem olika kommuner; Lessebo, Markaryd, Tingsryd, Växjö och Älmhult. Den största utmaningen var att hitta den bästa strukturen när alla verksamheter skulle slås ihop.

Vi som höll i projektet hade bra koll på den kommun vi har jobbat i innan, men inte hur det är uppbyggt i de andra fyra kommunerna. Tack vare att vi avsatte tillräckligt mycket tid för det arbetet tycker vi att vi fått till en bra och tydlig struktur, säger Maja.

Lätt att göra rätt

Kommunikatörerna tycker att webben är mycket lättarbetad och gillar att det är enkelt för kunderna att hitta rätt.

Det viktigaste om en är osäker är att i alla fall försöka sortera rätt, men för den som vill veta till hundra procent finns alltid svar att få på webben, avslutar Maja.

För att underlätta ännu mer för kunderna kommer SSAM att ta fram en digital sorteringsguide inom kort.

Guiden ska göra det ännu enklare att sopsortera. Idag finns bara pdf:er på webben. När vi får en digital guide blir allt sökbart och vi kan fylla på och förbättra beroende på vad användarna söker på, säger Maja.

Om SSAM

Södra Smålands avfall och miljö är ett regionalt avfallsbolag som ägs av Lessebo, Markaryd, Tingsryd, Växjö och Älmhults kommuner. Bolaget ansvarar för avfallshanteringen i de fem ägarkommunerna sedan 2019.

Publicerad • 17 januari 2019