Gå till innehåll

Södertörns Högskola – externwebb som ska få studenternas vardag att rulla

Startsidan på Södertörns högskolas nya webbplats

Södertörns högskola ville ha en ny webb som ökar nöjdheten bland användarna. Genom en gedigen effektkartläggning delade de in besökarna i grupper och prioriterade alla olika behov. Den nya målgruppsanpassade webben blir studenternas livlina i vardagen.

Det första vi gjorde var att genomföra en effektkartläggning tillsammans med vår designpartner Advant för att se vilka som är de främsta målgrupperna. Vi såg direkt att det är studenterna som är mest prioriterade, både de som redan går på skolan och de som är intresserade av att söka in, berättar Catharina Carlsson, projektledare, Soleil.

Därför har det varit mest centralt att samla alla tjänster som riktar sig till studenter. Genom intervjuer tog projektgruppen reda på vad studenterna upplevde fungerade bra och mindre bra på den tidigare webben.

Det finns många saker som studenterna har nytta av och behöver på webben, till exempel länkar till tentaanmälningar, scheman, bokning av rum och möjlighet att låna böcker, säger Catharina.

Grupperade användare utifrån behov och beteenden

Efter intervjuer med studenter, forskare och lärare kunde användarna delas in i olika grupper utifrån sina behov:

  • Uppgiftslösaren - användare som vill utföra uppgifter.
  • Den nyfikne – användare som vill ha mer information om vad högskolan kan erbjuda.
  • Informationsspridaren – de som använder webben för att sprida sin forskning.
  • Identitetssökaren – användare som vill få sitt val bekräftat.

Effektkartläggningen fokuserar inte på målgrupper utifrån vilka de är och var de befinner sig, utan handlar helt och hållet om olika typer av beteenden på webben.

Det är vad besökaren använder webben till som är intressant. Den som letar information och vill förkovra sig har helt andra förväntningar än den som vill utföra något, exempelvis boka en lokal eller låna en bok, säger Catharina.

Prioritering utifrån effektmål

När grupperna var klara togs deras specifika behov fram och prioriterades utifrån effektmålen.

Effektmålen har styrt oss hela vägen. Vi visste att webben inte var användarvänlig eftersom vi fått dåliga resultat i undersökningar. Därför var det viktigt för oss att öka användarnas nöjdhet, förklarar Marie Sterner, projektledare, Södertörns högskola.

Effektmål 1 - öka användarens nöjdhet med webbplatsen

Ett av effektmålen handlade om att öka användarnas nöjdhet. För att nå det såg högskolan att alla delar hade betydelse; design, struktur, navigering, tydliga och målgruppsanpassade budskap och ett enklare språk.

Den största vinsten med nya webben är att vi är duktigare på att målgruppsanpassa och att vi använder ett enklare språk. Vi har arbetat om alla beskrivningar av våra utbildningar och utgått ifrån ett utifrån- och intänk, säger Marie. Soleil har gett mycket bra input när vi kört fast i det redaktionella arbetet också, tillägger hon.

Effektmål 2 - Bidra till ökad stolthet hos högskolans målgrupper

Att bidra till ökad stolthet var ett annat effektmål och här spelar innehållet stor roll. Genom att lägga stort fokus på att skapa rätt innehåll kan webben bidra till stolthet och förstärka det positiva engagemanget hos målgrupperna.

Genom att lyfta människor, samhällsnyttiga forskningsresultat, projekt och utbildningar som ligger i tiden kan de stärka målgruppernas egna positiva känslor och ge dem historier och kunskap att berätta vidare, menar Catharina.

Numer presenteras till exempel alla utbildningar på ett mer målgruppsanpassat sätt istället för att det bara finns information som är skriven rakt upp och ner.

Effektmål 3 - Bidra till att tydliggöra högskolans profil

Det tredje effektmålet handlar om att tydliggöra Södertörns högskolas profil. Detta ville man göra genom att stärka känslan av nytänkande och upptäckarglädje.

Vi sticker ut lite, som säger att vi ser verkligheten med andra ögon. Vi är nyfikna och det ska synas tydligt. Vi vill visa upp oss som lite fräckare och kaxigare än andra, säger Marie.

Tydlighet och bättre styrning

Genom tydlig ansvarsfördelning fungerar det redaktionella arbetet bättre än tidigare.

Tidigare var det ett mer decentraliserat ansvar, men nu är det enklare att fatta beslut och genomföra saker, avslutar Marie.

Om Södertörns högskola

Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. Här går 11 000 studenter och de har att välja bland cirka 70 program och 250 kurser. Högskolan har utbildning och forskning inom främst humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet.

Framgångsfaktor

En grundlig effektkartläggning ger bra möjligheter till att följa upp projektet och nå resultat.

Vinnare Publishingpriset 2019 i kategorin Informationssajter

Hösten 2019 vann Södertörns högskola Publishingpriset för bästa informationssajt med motiveringen: För en genomarbetad sajt med kreativ menylösning, bra sökfunktion och utmärkt navigering i mobilen.

Om Publishingpriset och vinnarna 2019 Länk till annan webbplats.

Vinnare bästa utbildningssajt Topp100-listan 2020

Om topp100-listan på internetworld.idg.se Länk till annan webbplats.

Nominerad i Web Service Awards 2021, Samhällskommunikation

Om Web Service Awards Länk till annan webbplats.

Publicerad • 22 januari 2019