Gå till innehåll

Strängnäs kommun – tydlig design för bättre användarupplevelse

strangnas.se - så bra att den vann Guldhanden 2019

Strängnäs kommun ville ha en ny officiell externwebb och en turismwebb. Både design och funktionalitet var centralt för att skapa en inbjudande känsla och en bra användarupplevelse. De satsade på redaktionellt stöd under hela utvecklingsprojektet för att kunna utnyttja alla funktioner på bästa sätt.

Den tidigare turismwebben skiljde sig mycket från den officiella webben. Nu när båda webbarna har samma design blir det en större igenkänning för kommuninvånare och besökare, säger Theresa Westermark, projektledare, Strängnäs kommun.

De stora övergripande målen med webbplatserna var att förbättra användarupplevelsen genom att göra det enklare att hitta information och söka innehåll.

Designen har stor betydelse för upplevelsen och kommunen har lagt mycket mer fokus på design än de flesta kommuner gör. Här har vår designpartner Advant gjort ett mycket bra jobb, berättar Therese Sundström, projektledare, Soleil.

Nya evenemang lyfts upp på startsidan automatiskt

På turismwebben är evenemangen en av de viktigaste sakerna att lyfta. Därför har startsidan ett antal puffar som plockar innehåll ur evenemangsarkivet. På den officiella webbplatsens startsida visas det evenemang som är mest aktuellt.

Vi har tagit fram en mycket smart lösning för att visa upp alla evenemang. Det fylls automatiskt på med nya evenemang allteftersom och det är lätt för redaktörerna att lägga till och administrera, säger Therese.

Tar vara på funktionaliteten genom utbildning och redaktörsstöd

Med hjälp av nya grafiska element och Sitevisions smarta funktioner tycker Theresa att de fått ett mycket bättre verktyg att lyfta fram och presentera innehållet rent visuellt.

Sitevision ger redaktörerna helt andra möjligheter att jobba med innehållet. Tidigare var de mer låsta av tekniska begränsningar. För att säkerställa att alla följer den grafiska profilen för webbplatsen och håller sig inom ramarna har vi på kommunikationsavdelningen tagit fram riktlinjer och rutiner kring hur innehållet ska struktureras upp, berättar Theresa.

Kommunen har även valt att utbilda redaktörerna för att de ska kunna utnyttja funktionaliteten så mycket som möjligt och byggt upp redaktionella mallar som ett extra stöd.

Det finns till exempel en mallsida som används för att lista till exempel hotell eller besöksmål, förklarar Therese.

I alla utvecklingsprojekt behöver kunderna stöd och hjälp med hur Sitevision fungerar, vad som går att göra i verktyget och hur funktionerna kan användas på bästa sätt. Men hur behoven ser ut varierar beroende på vad de vill uppnå och hur mycket stöd de behöver.

Strängnäs kommun var smarta och upphandlade ett fast antal timmar i veckan för att få extra stöd under projektets gång. De ville verkligen vända och vrida på möjligheterna i Sitevision och se hur de kunde arbeta redaktionellt så långt som möjligt. När de hade önskemål kring exempelvis hur innehåll kan presenteras i puffar frågade de oss om hur de kunde lösa det redaktionellt och hur det i så fall kunde se ut. Då fick vi presentera olika lösningar, redaktionella eller med tekniskt lösningsförslag om det inte gick att få till det på redaktionell väg, berättar Ulrika Billström, contentspecialist och utbildare, Soleil.

Hjälp med kvalitetssäkring av innehållet

Soleil har skött stora delar av migreringsarbetet och i slutfasen tog Strängnäs även hjälp med att granska innehållet.

Vi lyfte från start att projektet skulle bli en utmaning att utföra på den korta kalendertiden. Det var därför ett bra beslut att ta hjälp med mycket av det redaktionella arbetet. Att migrera, skriva nytt och granska det redaktionella innehållet är ett tidskrävande arbete som många underskattar, menar Therese.

Kommunen använder också mjukvaran Siteimprove som bland annat hjälper redaktörerna att få koll på stavfel och brutna länkar samt inkluderar en anvancerad tillgänglighetskontroll, vilket höjer kvaliteten på webbens innehåll.

Följer upp utifrån effektmål och användarbehov

Innan utvecklingsprojektet drog igång gjorde Strängnäs kommun en förstudie för att identifiera effektmål för webbplatsen.

Det har varit en trygghet att ha dessa mål att kunna luta sig mot för att kolla att det vi gör stämmer överens med var vi ska, tycker Theresa.

De följer även upp statistik dagligen för att titta på hur de kan sökoptimera innehållet mer.

Sökfunktionen är en stor vinst. Nu kan vi justera innehållet löpande enligt önskemål från besökarna. Det känns jättekul att kunna arbeta på det sättet, säger Theresa.

Vi har fått en väldigt fin webbplats, som känns välkomnande och tilltalande. Och Soleil har guidat oss på ett jättebra sätt genom hela projektet, avslutar Theresa.

Om Strängnäs kommun

I Strängnäs kommun bor drygt 35 000 invånare. Kommunen har 2 800 medarbetare.

Framgångsfaktor i projektet

Strängnäs kommun har varit mycket fokuserade på att kunna utnyttja SiteVision som verktyg på bästa sätt och att se till att de mallar som togs fram verkligen anpassades efter deras olika behov. Med målet att använda och dra nytta av verktygets alla funktioner upphandlade de redaktörsstöd hos oss.

Vinnare Guldhanden 2019 för Bästa offentliga webbplats

Hösten 2019 vann Strängnäs kommun Sitevisions tävling Guldhanden, i kategorin Bästa offentliga webbplats.

Publicerad • 20 februari 2019