Gå till innehåll

Formas – externwebb med specialbyggda filtreringar

formas.se

Formas, som bland annat finansierar forskning och innovation, hade tre övergripande mål med sin webbplats. Det ska vara enkelt för forskare att söka bidrag, information och kunskap ska vara lättillgänglig och de ska uppfattas som en attraktiv organisation och bra samarbetspartner. Med en tydlig effektstyrning har de säkerställt att den nya webben svarar upp mot målen.

Det var en tydlig effektstyrning genom hela projektet eftersom Formas hade gjort en grundlig förstudie. Det var den som låg till grund för hur informationsstrukturen skulle se ut och vilka funktioner vi skulle utveckla, säger Charlotta Ivansson, projektledare, Soleil.

Enkelt att söka forskningsanslag

Formas finansierar forskning och innovation, utvecklar strategier, gör analyser och utvärderar. På deras webb finns en stor mängd forskningsrapporter och utlysningar om bidrag.

Det viktigaste med hela webben var att utlysningarna skulle fungera bra. Det ska framgå tydligt hur man skriver och skickar in ansökningar med mera. De har också höga krav på tillgänglighet. Eftersom även utländska forskare som arbetar på svenska universitet och högskolor kan söka forskningsanslag är hela sajten speglad på engelska, berättar Lotta.

Tre övergripande mål

Våren 2018 genomförde Formas en förstudie tillsammans med en webbyrå där de tog fram tre övergripande mål för webben.

Webbplatsens tre mål

  • Bidra till att rätt forskare söker rätt bidrag, på rätt sätt så att vår process blir mer effektiv.
  • Bidra till att vår kunskap, den forskning vi finansierar, våra ställningstaganden och produkter är tillgängliga och används.
  • Visa hur vi riggar utlysningar, arbetar och samarbetar med andra så att vi uppfattas som en attraktiv organisation och bra samarbetspartner.

Kundresor styr struktur och innehåll

Vi har även tagit fram en målgrupp för respektive mål och har tagit fram tre personas. För att säkerställa att webben svarar på målgruppens behov gjorde vi olika kundresor utifrån dessa, berättar Åsa Granberg, webbansvarig, Formas.

De tre olika kundresorna handlar om:

  • att hitta finansiering och driva forskningsprojekt.
  • få hjälp med att förverkliga en idé.
  • hitta information om Formas verksamhet.

Lite förenklat kan man säga att en vill kunna söka bidrag, en vill hitta samarbetspartners och en vill skriva och berätta om Formas verksamhet, förklarar Lotta.

Många olika arkiv med specialanpassad filtrering

Formas har många olika arkiv; ett för utlysningar, ett för filmer, ett för alla rapporter och ett för nyheter och kalender. Vi har byggt många olika filtreringar på all data, berättar Charlotta.

Det finns sidor där besökarna kan filtrera innehåll både utifrån område och FN:s globala hållbarhetsmål. Formas har en omfattande internationell verksamhet som bidrar till ökade möjligheter för svenska forskare och lärosäten att samarbeta internationellt och stödja utveckling av kunskap med hög vetenskaplig kvalitet och relevans till gagn för hållbar utveckling i hela världen. Därför är FN:s hållbarhetsmål centrala i Formas verksamhet.

Den som söker kan filtrera på ett visst FN-mål för att få fram analyser och utlysningar som är kopplade till det specifika målet eller ämnesområdet, beskriver Lotta.

Egenutvecklad innehållsförteckning för rapporter

För att förenkla informationssökandet har Soleil tagit fram en snygg mall för rapporterna med en lättillgänglig och tydlig innehållsförteckning.

Om du läser rapporten ser du hela tiden vilket kapitel du befinner dig i, vilket är smidigt eftersom de flesta rapporter innehåller många sidor, förklarar Charlotta.

Innehållsworkshop och utbildning i Sitevisions CMS

Soleil höll en innehållsworkshop och en utbildning i CMS:et för redaktörerna.

Under workshoppen tog vi fram grundstrukturen, det vill säga, vilka sidor som skulle finnas och hur menyn skulle byggas upp. Sedan har vi anpassat den efter hand och tittat på vad vi ska behålla och flytta över, vad som saknas och vilket innehåll som ska grupperas ihop med andra sidor, berättar Åsa.

Det viktigaste med utbildningen var att redaktörerna skulle lära sig att publicera i Sitevision och förstå alla valmöjligheter som finns i verktyget.

Vi har betydligt fler möjligheter till anpassningar på vår nya webb. Sitevision är ett friare verktyg för oss redaktörer och vi är inte beroende av en webbyrå när vi vill göra förändringar. Det är en stor fördel. Soleil har även varit flexibla och gett oss möjlighet att kunnat anpassa projektet efterhand när vi fått nya idéer, avslutar Åsa.

Om Formas

Formas är ett statligt forskningsråd för hållbar utveckling. Vi finansierar forskning och innovation, utvecklar strategier, gör analyser och utvärderar. Våra verksamhetsområden finns inom miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Vi genomför särskilda miljöanalyser som syftar till att underlätta för Sverige att nå våra miljömål. Därutöver kommunicerar vi om forskning och forskningsresultat.

Publicerad • 11 april 2019