Gå till innehåll

Försvarshögskolan – externwebbar med tydliga effektmål

fhs.se

Försvarshögskolan tog ett helhetsgrepp om sin kommunikation och tog fram både nya externa webbplatser och ett intranät samtidigt som de bytte plattform till Sitevision. Nya fhs.se ska attrahera nya studenter och göra vardagen enklare för de befintliga studenterna. Den ska också göra att Försvarshögskolan syns mer och upplevs som en attraktiv arbetsgivare.

Försvarshögskolan hade gjort en gedigen förstudie. Tack vare den hade vi fyra tydliga effektmål och en skiss att utgå ifrån för att ta fram design och migrera innehåll från den gamla webbplatsen, berättar Fredrik Stodne, projektledare, Soleil.

www.fhs.se ska bidra till följande effektmål

  • Attrahera nya studenter
  • Öka synligheten och bli mer konkurrenskraftiga på nätet genom att exempelvis hamna högt i sökmotorer
  • Stödja försäljningen av uppdragsutbildningar
  • Vara en attraktiv arbetsgivare

Vi ville få fram det unika med våra utbildningar och tydliggöra att många av dem är väldigt verklighetsnära och att det inte är alla våra utbildningar som har en militär förankring. Vi har exempelvis ett statsvetarprogram med inriktning på internationell säkerhet och det har flest sökande i förhållande till antal platser i hela Sverige, berättar Carina Jonsson, projektledare, Försvarshögskolan.

Tre externwebbar på en och samma plattform

Försvarshögskolan har tre verksamheter; Försvarshögskolan, Anna Lindh-biblioteket och Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet, där många av uppdragsutbildningarna finns.

Alla tre verksamheter har varsin webb och dessa finns samlade i ett och samma Sitevision-hus. Alla har sina egna färger, men utgår utifrån samma grafiska profil, säger Fredrik.

Integration mot databas för rapporter

Innehållet på webbplatserna är taggat efter de olika områden och ämnen som Försvarshögskolan forskar och utbildar inom. Det innebär att studenter och lärare inom ett visst ämne automatiskt visas på webbsidan om själva ämnet. Det finns också en integration till en databas med vetenskapliga publikationer. Tack vare den kan besökarna filtrera sina sökningar på utgivningsår, ämne, organisation och författare när de letar efter rapporter.

Lyfter kompetenser och publicerade rapporter

Försvarshögskolan ville lyfta fram forskare och medarbetare. Därför finns personliga sidor med bild, kontaktinformation, kompetensområden och länkar till de rapporter de publicerat.

Detta använde vi Sitevisions funktionalitet till. Tanken var också att medarbetarna själva ska kunna redigera sin profil via intranätet för att redaktörerna skulle slippa administrera detta, säger Fredrik.

Tydliga texter och tillgängliga berättelser

För att tillgängliggöra och målgruppsanpassa texterna har redaktörerna lagt ner ett stort arbete på att skriva nya texter och att tagga dem med olika ämnesområden.

Det var viktigt för oss att få ett enklare och tydligare tilltal i kommunikationen. Därför genomförde vi utbildningar i klarspråk, förklarar Carina.

Det finns även en sidmall som de kallar för berättelser, som de använder till innehåll som lever länge. Om en besökare läser om folkrätt så kommer det till exempel upp tips om fler berättelser om folkrätt.

Flera språk

Fhs.se finns i flera olika språkversioner, vilket innebar en teknisk utmaning vad gäller sökoptimeringen.

Här ska besökaren kunna söka efter en viss kurs, antal poäng och vem den riktar sig till på olika språk. Det var en utmaning eftersom metadata inte är flerspråkigt, berättar Fredrik.

Kombinerar olika digitala kanaler

Det var viktigt med en responsiv webb som kan användas i olika typer av plattformar och samspelar med andra kommunikationskanaler, exempelvis i samband med studentrekrytering.

Webben är basen, men genom att komplettera med poddar och filmer vill vi nå ut till studenterna och underlätta för dem när de söker information och ska välja utbildning. Inom uppdragsutbildningar har vi ett omfattande koncept inom ledarskapsutbildning och vidareutbildning för handledare i exempelvis UGL (utveckling av grupp och ledare) som vi gärna vill nå ut med på ett tydligt sätt. Dessutom handlade ett av våra effektmål om att underlätta för dem som vill köpa uppdragsutbildning, förklarar Carina.

Flera möjligheter till kontakt och feedback

På webben finns en chatt- och ett frågor- och svarsverktyg som Försvarshögskolan använder på sidorna om utbildningar. Där har de grupperat ett antal vanliga frågor och dessutom jobbar de frekvent med att uppdatera om de märker att någon fråga återkommer.

Det finns även en feedbackfunktion på alla webbsidor och den används flitigt.

Det är drygt ett år sedan vi lanserade webben och vi har fått över 300 klick med feedback på ”hade du nytta av informationen?” Det är till stor hjälp för oss när vi vill veta om det finns något målgruppen saknar, avslutar Carina.

Om Försvarshögskolan

Försvarshögskolan är en specialiserad högskola som forskar och utbildar inom området försvar, krishantering och säkerhet. Här studerar runt 800 studenter och antalet medarbetare är cirka 380. Försvarshögskolan finns i Karlstad och Stockholm.

Finalist Sitevision Awards 2018 för Bästa offentliga webbplats

Publicerad • 23 maj 2019