Gå till innehåll

Nordiska afrikainstitutet – skräddarsydd extern- och internwebb

nai.uu.se

Nordiska Afrikainstitutet (NAI) behövde utveckla ny externwebb och nytt intranät samtidigt. De önskade sig en modern plattform som är leverantörsoberoende och enkel att jobba i för redaktörerna. Vi på Soleil har skräddarsytt och byggt de båda webbarna från grunden. Tack vare ett unikt ekosystem av taggar kan redaktörerna tagga artiklar så att relaterat innehåll visas automatiskt. Det gör att externwebben är en bra guide där besökaren snabbt hittar relevant information.

Vi behövde en mer leverantörsoberoende plattform för att effektivisera vårt arbete och det viktigaste var ett skalbart CMS som var lätt att använda. Efter undersökningar föll valet på Sitevision där vi nu når båda webbarna på samma ställe i CMS:et och delar många komponenter, säger Sebastian Danielsson, NAI.

Målgruppsanalys identifierade besökarna och deras behov

NAI:s externwebb har ett tydligt syfte - att erbjuda en plattform för forskningsbaserad kunskap om det moderna Afrika. För att de skulle kunna ta fram en målgruppsanpassad och användarvänlig externwebb behövde de dock mer kunskap om sina målgrupper.

När det gäller externwebben visste vi inte vilka besökarna är. Därför ville vi identifiera våra målgrupper och ta fram syfte och mål. Vi gjorde en gedigen målgruppsanalys, och så genomförde vi workshoppar internt kring hur vi ville använda webben, förklarar Sebastian.

De huvudsakliga målgrupperna är forskare och studenter, beslutsfattare och allmänhet. Målgruppsanalysen visade att 70 procent av besökarna är forskare och studenter och cirka 11 procent är beslutsfattare. Forskare vill hitta jobb, stipendier, hitta finansiering samt relevanta resurser. Beslutsfattare vill ha mer kunskap om aktuella och specifika frågeställningar.

Båda webbplatserna är helt skräddarsydda och byggda enligt ”mobile first”-principen. De ska alltså fungera optimalt för den som använder mobila enheter. Användarvänligt, målgruppsanpassat och tillgängligt har varit ledord under projektet, berättar Charlotta Ivansson, projektledare, Soleil.

Vill öka kännedom och användarnytta

Utifrån huvudsyftet att erbjuda forskningsbaserad kunskap inom sitt område tog NAI fram två effektmål.

Två effektmål

  • Öka kännedomen om NAI som kunskapscentrum och mötesplats.
  • Bidra till att NAI:s kunskapsproduktion, resurser och tjänster är tillgängliga och blir använda.

Vi jobbar löpande med artiklar om aktuell forskning med koppling till aktuella skeenden i omvärlden, inte minst då i Afrika. Dessa artiklar kan nu leva på flera ställen på sajten. Tidigare hade vi mycket fokus på nyhetsflödet, men nu använder vi i första hand startsidan för att hjälpa folk att hitta rätt information och verkligen kunna nyttja sajten för det de behöver och vill ha, säger Sebastian.

Ekosystem av taggar visar relevant information

En stor skillnad på den nya externwebben är att de har sytt ihop innehållet på ett helt annat sätt än tidigare, med hjälp av taggar. På det viset kan de se till att det finns flera vägar till samma information och besökaren kan filtrera på olika saker. Ingångsvärdet kan till exempel vara att användaren letar efter ett specifikt land eller ämne, och information kan då finnas i form av projekt, forskare/expertis, artiklar, publikationer eller evenemang. Detta är genomgående på sajten.

Om jag som besökare vill läsa om en forskare kan jag hitta olika ämnesområden som är relaterade till just den forskaren, till exempel projekt, senaste publikationer och de länder hen skrivit om, beskriver Charlotta.

Det fina med detta är att redaktörerna på ett enkelt sätt kan tagga innehåll för att det automatiskt ska listas på olika ställen. Det sparar mycket arbete jämfört med att manuellt peka ut varje relaterad sida/artikel som ska listas. Det väcker dessutom intresse hos användaren som hela tiden kan klicka sig vidare till relaterat innehåll, berättar Johan Nordli, utvecklare, Soleil.

Se exempel på hur projekt, forskare, nyheter och publikationer som är taggade med ”ekonomi” listas Länk till annan webbplats..

På samma sätt listas allt som är taggat med ”Etiopien”. Länk till annan webbplats.

Integration mot bibliotek med publikationer

På externwebben finns även en integration mot publikationsbiblioteket DIVA Länk till annan webbplats. (Digitala vetenskapliga arkivet). Det gör att alla publikationer som är relevanta för NAI hämtas upp och kan visas upp på ett snyggt sätt på webbplatsen, på forskarsidor, ämnessidor med mera.

Intranätet mer levande än tidigare

Den största skillnaden på det nya intranätet jämfört med det gamla är att istället för att en stor del av informationen ligger på startsidan, så har NAI nu renodlat och tagit bort mycket information där.

Det är betydligt enklare för användarna att hitta rätt. Det gamla intranätet hade mycket inaktuell information och information kunde finnas upplagd på flera ställen. Nu har vi ett bättre strukturtänk där vi har låtit de olika huvudingångarna bli mer använda och informationen bor på ett ställe men kan visas på flera, säger Sebastian.

Valde ett språk istället för två

Tidigare fanns både externwebben och intranätet på två språk, men att hålla allt uppdaterat innebar ganska mycket jobb. De kunde också se att den svenska versionen endast hade 10 procent av besöken. Därför valde de att enbart ha en engelsk version av externwebben. På intranätet har de översatt vissa delar, men det mesta är även här skrivet på engelska.

Löpande och aktiv prioritering utifrån kundvärde gjorde projektet effektivt – både tids- och budgetmässigt

Jag är extra nöjd med att vi kunde jobba aktivt med att hela tiden prioritera och göra rätt sak för att leverera det som ger högst kundvärde på ett strukturerat sätt. Vi hade fokus på täta kontinuerliga avstämningar och leveranser samt löpande återkoppling och det gjorde projektet mycket effektivt, berättar Charlotta.

Vi kom långt i projektet, höll både deadline och budget, och nu har vi mycket potential att fortsätta utveckla och kontinuerligt förbättra båda webbarna. Dessutom har de blivit mer anpassade efter vår nya grafiska profil, vilket känns betydligt modernare, avslutar Sebastian.

Om Nordiska afrikainstitutet

Nordiska Afrikainstitutet är en modern expertmyndighet under Utrikesdepartementet med ca 35 anställda, vars uppdrag är att identifiera frågor och utföra högkvalitativ forskning om relevanta samhällsutmaningar i Afrika.

Framgångsfaktor i projektet

Ett bra samarbete i projektteamet med fokus på täta kontinuerliga avstämningar och leveranser samt löpande återkoppling gjorde projektet effektivt. Vi införde även designkomponenter löpande, vilket gjorde att vi kunde hålla oss till en låg budget. Att återanvända samma mallar på båda webbarna är också effektivt. Undersidor kan till exempel ha samma mall på intranätet som på externwebben och det är enkelt att bara ändra färger.

Utmaning

Det häftigaste och mest utmanade med NAI:s externwebb är ekosystemet vi byggt upp med hjälp av taggar och som är genomgående på nästan hela sajten.

Publicerad • 5 februari 2020