Gå till innehåll

Mölndals stad – ett levande intranät fem år efter lansering

Mölndal stads intranät

Tack vare en grundläggande effektkartläggning är Mölndals stads intranät fortfarande aktuellt och välfungerande fem år efter lansering. Många medarbetare kommer med idéer och önskemål på förbättringar löpande och ansvariga prioriterar genom att stämma av mot effektmålen.

Att bygga Mölndal stads sociala intranät i Sitevision tillsammans med Soleil är fortfarande det roligaste och bästa webbprojektet jag har gjort. Vi kunde vara trygga i vår beställarroll, med dialog inför nya lösningar som hela tiden varit kreativa och resultatinriktade. Vi har mötts av stor lyhördhet, tydlighet och punktliga leveranser, ett noggrant utfört arbete som dessutom följts upp efter färdigställande. Vi har fått ett intranät som har fått en fantastisk respons hos våra medarbetare och som vi är stolta över! säger Ann-Louise Svensson, webbmaster, Mölndals stad.

Vi tycker att Mölndal gör helt rätt i att aldrig sitta still, utan att se utveckling av intranätet som en ständigt pågående process. Genom vårt förvaltningsavtal kan våra kunder hålla sig uppdaterade, få stöd i vidareutvecklingen av sin webbplats och support när de behöver.

Det står aldrig still, det kommer ständigt nya saker i takt med att Sitevision och Microsoft uppdateras. Det kommer även hela tiden nya direktiv kring tillgänglighet, vilket framförallt berör organisationer i offentlig sektor. Och då gäller det att hänga med och utveckla sin webbplats kontinuerligt, förklarar Johanna Lindholm, projektledare och utbildare på Soleil.

Intranät med sociala funktioner

Mölndals stad tog fram sitt intranät med hjälp av oss på Soleil 2015. Då låg fokus på att gå från ett informationsintranät till ett intranät för kommunikation och samarbete med mobil åtkomst och responsivitet. De passade även då på att lyfta in sociala funktioner. Nu fem år senare är det åtgärder för att följa webbtillgänglighetsdirektivet som är centralt.

Då, 2015, behövde vi kommunicera mer med vår personal för att öka delaktigheten och kunskapen inom och om organisationen. Vi behövde även bättre samarbetsfunktioner. Intranätet från 2015 var orange, vilket bland annat innebar dålig kontrast då det var vit text på orange bakgrund på vissa ställen. Så förra året bytte vi färg och såg över teckensnitt och storlek på typsnitt samt skalade upp hela intranätet. Vi bevarade konceptet men gjorde de olika elementen lite större och med bättre kontraster, berättar Ann-Louise.

Genomtänkt effektkartläggning underlättar och kvalitetssäkrar framtida utveckling

Kommunen hade bestämt sig för att inte genomföra några fler stora gigantiska webbprojekt, utan ville jobba agilt istället. Därför gjorde de en förstudie och tog fram en effektkarta med effektmål att utgå ifrån både under införandeprojektet och i framtiden.

Jag brukar inte vara nöjd fem år efter att jag infört ett nytt intranät, men detta har hållit i sig sedan dess, det har inget annat intranät jag tagit fram gjort innan. Detta var ett drömprojekt och vi är glada för att vi gjorde effektkartläggningen, den är guld värd och man kan inte nog poängtera hur viktig den är, menar Ann-Louise.

De stämmer fortfarande av behoven i effektkartan och har en intranätsgrupp på intranätet där alla som använder intranätet och som är lite extra intresserade av sin digitala arbetsmiljö får vara med. Där kan medarbetarna ställa frågor, dela med sig och ta del av andras kunskaper och erfarenheter. Det kan handla om nya funktioner, tips på hur intranätet kan underlätta i vardagen samt önskemål på förbättringar eller information om att någon stött på buggar. Den gruppen bidrar till att utveckla intranätet hela tiden.

Mölndals stad är väldigt aktiva i sitt jobb med att utveckla intranätet. De funderar hela tiden på hur de kan göra det bättre. Så fort ett önskemål/behov dyker upp kollar de om det finns med i behovskartan och prioriterar utifrån det. Det ska de ha cred för – de vill mycket och det är jättekul, tycker Johanna.

Dokumenthantering nästa utmaning

Den största utmaningen framöver för Mölndals stad är dokumen­t­hanteringen. Idag sparar medarbetare dokument lite var stans; lokalt på datorerna, i kommunens filarkiv, i Sitevision och på många olika ställen. Därför ser de över olika lösningar för ett nytt arbetssätt.

Vi hoppas mycket på kombinationen Sitevision + Microsoft 365 med Teams och tittar mycket på hur andra kommuner gör, bland annat Falu kommun, som har jobbat framgångsrikt med sitt intranät. Alla har gjort på olika sätt och det finns en hel del att lära av våra kollegor runt om i landet, säger Ann-Louise.

Med ett förvaltningsavtal säkerställer du fortsatt utveckling av din webbplats

Support och förvaltning hänger ihop och är aktuella framförallt efter ett avslutat webbprojekt. Det är bra att ha för att kunna förvalta webblösningen på ett bra sätt. Genom ett förvaltningsavtal hos oss på Soleil kan du hålla dig uppdaterad och se till att du får stöd i vidareutveckling av webbplatsen.

Vi delar exempelvis med oss av andra lösningar som vi tar fram åt andra kunder, som kan passa. Support ingår också och finns tillgänglig för den som har frågor kring användarstöd. Oftast svarar vi direkt eller inom de närmaste timmarna. Vanligtvis går det betydligt fortare än den svarstid vi lovar i vårt Service Level Agreement (SLA), säger Johanna.

Majoriteten av Soleils kunder går vidare med förvaltningsavtal efter sitt införandeprojekt, det är en naturlig väg att gå. Vi har även rena supportavtal för dem som inte känner behov av att vidareutveckla just nu.

De frågor vi får till vår support handlar mycket om användarstöd och redaktörsfrågor, till exempel om hur de sätter behörigheter, gör en plusbox, eller hittar en meny som försvunnit. Och vi är måna om att alltid svara så icke tekniskt som möjligt så att alla förstår, berättar Johanna.

Det som är så bra med Soleil är att man alltid kan ha en öppen och rak dialog. Det är väldigt viktigt. De är jätteduktiga och utvecklarna har hög kompetens, avslutar Ann-Louise.

Om Mölndals stad

Mölndals stad Länk till annan webbplats. är den tredje största kommunen i Västra Götalandsregionen. Det bor nästan 70 000 invånare i Mölndal och i kommunen jobbar drygt 5 000 medarbetare.

Framgångsfaktor

En ständig vilja att förbättra och en genomtänkt effektkartläggning som de alltid stämmer av mot när de prioriterar de önskemål och idéer som dyker upp.

Publicerad • 30 april 2020