Gå till innehåll

Lösningsorienterat och användar­vänligt på Collectums nya webb­plats

collectum.se - vinnare Guldhanden bästa kommersiella webbplats 2020

För två år sedan gjorde Collectum om sitt intranät och vann Guldhanden 2018. Nästa steg skulle bli ett ordentligt omtag på den externa webbplatsen collectum.se. De genomförde en ambitiös förstudie och effektkartläggning och kontaktade sedan oss på Soleil för att påbörja ett nytt samarbete.

Vi visste vad vi behövde satsa på och att vi hade en innehållsutmaning där informationen behövde disponeras på ett bättre sätt för att göra det lättare för besökaren att hitta rätt. Tydliga call-to-actions och smarta megamenyer blev några viktiga ingredienser för nya webben, säger Hanna von Knorring Hällkvist, projektledare, Collectum.

Collectums mål var att skapa en webbplats som skulle bidra till större kunskap och förståelse för tjänstepensionen ITP. Målgrupperna ska känna sig trygga i att få den information de behöver och samtidigt förstå helheten.

Projektet har hela tiden utgått ifrån Collectums effektkartläggning. Vi visste vilka effekter kunden ville uppnå och utifrån det kunde vi prioritera design och utveckling utifrån målgruppernas behov. Tillsammans med Collectum och vår designpartner Advant var vi ett starkt team med olika perspektiv vilket gjorde att vi kunde säkerställa att vi gjorde rätt sak, säger Charlotta Ivansson, projektledare på Soleil.

Målet var att ta fram smarta och användarvänliga moduler som redaktörerna kan återanvända på webbplatsen. Besökarna ska lätt hitta den information de söker och kunna fördjupa sig ytterligare i innehållet genom en tydlig navigeringsstruktur.

Med en beställare som Collectum, där kundnyttan hela tiden är i fokus, har samspelet fungerat mycket bra utifrån våra olika kompetenser, säger Charlotta.

Flexibel plattform öppnar för framtida behov

Den nya webben lanserades februari 2020 och fick ett positivt bemötande av användarna. I somras lanserades Pensionsskolan; en enkel guide som förklarar grunderna till pensionen på 10 minuter.

Genom att bygga om webbplatsen från grunden har vi fått en flexibel plattform som vi kan vidareutveckla. I utvecklandeprocessen har kundernas behov alltid varit i fokus och därmed lagt grunden för den nya Pensionsskolan är ett bra exempel på det, ett behov vi fångade upp i samband med användartester, säger Hanna.

Färre samtal till kundservice

Genom enkätundersökningar och uppföljningar via bland annat Google Analytics har Collectum fått ett resultat som visar på både ökad förståelse och kontroll, samtidigt som webbplatsen upplevs användarvänlig. Kundserviceavdelningen ser en minskning av samtal där de behöver guida kunderna till rätt information på hemsidan. Ett nytt bildmanér med riktiga människor är också något som både kunder och kollegor uppskattar.

Navigationsstrukturen ser olika ut beroende på om det är en privatperson eller ett företag som besöker webbplatsen, den är väldigt informativ och guidande. Collectum behöver också kunna mäta resultat och nu finns det en bra grund för att jobba med uppföljning, säger Charlotta.

Tydlig målbild och bred kompetens i projektgruppen

Flera personer från Collectum har bidragit med sin kompetens i projektet, exempelvis en lösningsarkitekt, UX-designer, testare, innehållsansvarig och en intern referensgrupp bestående av medarbetare från bland annat kundservice.

Collectum hade en tydlig målbild och det var lätt för oss att komma in och bidra med vår kompetens. De har också ett driv och ett stort engagemang, de ville väldigt mycket och hade också höga krav på oss. Det är bra och då blir det extra roligt att arbeta tillsammans, säger Charlotta.

Om samarbetet med oss på Soleil svarar Hanna så här:

Vi har haft ett tätt samarbete där vi lärt känna varandra väldigt bra. På så sätt är det enkelt att ha en rak kommunikation. Vi har uppskattat att vi kunnat diskutera möjliga lösningar tillsammans med utvecklarna, avslutar Hanna.

Om Collectum

Collectum är en valcentral för de 2,4 miljoner tjänstemän som har kollektivavtalad tjänstepension ITP (Industrins och handelns tilläggspension) och fungerar som länken mellan tjänstemän, arbetsgivare och de försäkringsbolag som förvaltar tjänstepensionen ITP. Uppdraget innebär att se till att de privatanställda tjänstemännen med ITP ska få så hög pension som möjligt. Collectum har cirka 140 medarbetare.

Vinnare Guldhanden 2020 för Bästa kommersiella webbplats

Publicerad • 20 oktober 2020