Gå till innehåll

Ny design, funktionalitet och innehåll på nya bollnas.se

Bollnäs kommuns startsida

Nuläge: En enhetlig, tillgänglig och lättuppdaterad webbplats med sammanhållen design och smarta funktioner, utvecklad i Sitevision. Utgångsläge: en cirka tio år gammal svårnavigerad webbplats med mängder av gammal data.

När Bollnäs kommun tog fram en ny kommunwebb passade de på att ta fram en ny turistwebb också. Efter ett års förberedelser och cirka ett halvårs utveckling med oss på Soleil så är nu den nya kommunwebben med en integrerad turismwebb lanserad. Webbplatsen har fått en modern innehållsstruktur, en innovativ design och samhörighet till flera kommunsidor.

Vi är framförallt väldigt nöjda med designen. Det har blivit mycket enklare för oss att uppdatera och mer enhetligt med modulerna, sist men inte minst betydligt mer tillgänglig än innan, berättar Jenni Arvidsson, kommunikationsstrateg på kommunikationsenheten, Bollnäs kommun.

Vi har fått en helhet och en igenkänningsfaktor, vi har jobbat synkroniserat och tagit del av varandras kunskaper, det ligger rätt i tiden./ Jenni


Teamwork och paketlösning, en framgångsfaktor!

BORAB, ett av Bollnäs kommunala bolag som arbetar med återvinning och avfall, var också i startgroparna med sin nya webbplats. Tillsammans bestämde de sig för att utveckla sina respektive webbplatser parallellt, med samma grund och i samarbete med oss på Soleil.
Anledningen till att det föll sig så berodde på att båda ville satsa på Soleils paketlösning, det kommunala externwebbpaketet med Sitevision som publiceringsverktyg. De såg vinster i att kunna hjälpas åt och ha mycket nytta av varandra.

Även om kommunen har långt fler menyingångar och sidor än BORAB så ville de att grundupplägget skulle vara detsamma. För besökaren så fungerar bollnas.se som en ingångssida till alla de tjänster som kommunen erbjuder. Exempelvis kan besökarna hitta information om BORAB:s tjänster och kan ta sig till BORAB:s webbplats från bollnas.se. BORAB:s nya webbplats kommer även den att lanseras under året.

Vi har fått en helhet och en igenkänningsfaktor, vi har jobbat synkroniserat och tagit del av varandras kunskaper, det ligger rätt i tiden, säger Jenni.

Ny innehållstruktur och sidinnehåll med besökarnas behov i fokus

För att tillgodose besökarnas behov på nya webbplatsen har de genomfört ett gediget städningsarbete med innehållet från den gamla webbplatsen, till exempel har de tagit bort en hel del dokument och pdf:er, förbättrat och bantat texter och lyft fram självservice-funktioner som till exempel digitala blanketter och broschyrer. En annan del i arbetet har varit att ställa sig frågan vem innehållet vänder sig till och om det verkligen behövs och utifrån det anpassat innehållet.

Till sin hjälp har Bollnäs kommun haft en intern referensgrupp med representanter från alla förvaltningar och kommunikationsenheten, som består av en central webbgrupp med utvecklare och kommunikatörer. Tillgängligheten i allt innehåll har varit en central del. Där har Funka och deras informationsstruktur Funkaboda varit en viktig utgångspunkt i förbättringsarbetet.

Våra besökare har inte så mycket tålamod, det ska gå snabbt att hitta det man söker och det viktigaste behöver komma först, säger Jenni.

Redaktörerna i Bollnäs arbetade parallellt med Soleils utvecklare

När vi sätter upp och utvecklar en ny webbplats åt en kund så går det fort att sätta upp själva grunden. När den väl är på plats kan kunden komma in och direkt börja arbeta med att fylla på med texter, bilder och så vidare, samtidigt som vi fortsätter att utveckla vidare på detaljer och enskilda funktioner. Att vi kan arbeta parallellt gör att projektet går mycket snabbare från start till lansering och redaktörerna uppskattar all tid de kan få för sitt innehållsarbete, berättar Rasmus Björklund, ansvarig utvecklare för bollnas.se på Soleil.

Från början omfattade projektet bara bollnas.se, men sedan kom turistwebben och BORAB:s webbplats med i samma projekt. Vi höll ändå tidplanen för det ursprungliga projektet och det gick riktigt bra, fortsätter Rasmus.

Föredömligt samarbete och organisation

Det kontinuerliga samarbetet mellan Bollnäs, BORAB och Soleil hyllas av alla inblandade, det har fungerat väldigt bra och projektgruppen alltid har ställt upp på avstämningar och varit snabba med feedback.

En relativt ovanlig fördel i just det här projektet är att Bollnäs kommun har haft en egen systemutvecklare med Sitevisionkunskap i projektgruppen. Han har arbetat ihop med Rasmus under projektet och arbetar nu vidare med att vara tekniskt stöd till redaktörerna i det löpande arbetet med webbplatsen.

Deras utvecklare och jag har haft ett helt suveränt samarbete kring de tekniska detaljerna. Han hade kunskap om Sitevision sedan tidigare och när den kunskapen redan finns hos kunden hade varit till en klar fördel för projektet, dessutom är det ju lyxigt för mig som utvecklare att ha en motsvarande part hos kunden, berättar Rasmus.

Användarvänlig och träffsäker sökfunktion i evenemangskalendern

Att visa upp evenemang och aktiviteter som arrangeras i och runt om i kommunen är en viktig funktion på webbplatsen. Att den är enkel och användarvänlig att söka i är avgörande för att den ska bli en tillgång till sajten. Den här kalendern är en av de funktioner som Rasmus är mest nöjd med ur ett tekniskt perspektiv.

Först och främst blev kalendern så som de ville ha den. Grundfunktionen är att den visar evenemang i en listning, och vi byggde på med flera och mer avancerade komponenter för att göra den sökfunktionen bättre. Nu kan besökarna söka i kalendern med hjälp av fritext, inom ett datumintervall och inom olika kategorier. Dessutom fick den en användarvänlig design. Det blev riktigt bra, säger Rasmus.

Så stor skillnad mellan den förra och nya sajten att besökare trodde de hamnat fel

Nu efter lanseringen har Bollnäs kommun fått både ris och ros från besökarna men de allra flesta har varit nöjda och glada över den nya webbplatsen. Många har uttryckt positiva kommentarer på Facebook och även från kommunens egna verksamheter. Det nya, moderna och förbättrade utseendet på webbplatsen gjorde att en besökare trodde att hon hade hamnat på fel sida och blev sen väldigt glatt överraskad när hon insåg att hon ändå var rätt!

Fler bilder på www.bollnas.se Länk till annan webbplats.

Publicerad • 1 juni 2022