Driftstörningar via SMS-service

Med modulen Driftstörningar via SMS-service kan du visa publicerade driftstörningar automatiskt på webbplatsen.

Driftstörningar lista maximerat läge

Driftstörningar från SMS-service uppdateras automatiskt på webbplatsen.

Nu slipper du att administrera och uppdatera ett separat arkiv för driftstörningar i Sitevision manuellt, det räcker med att lägga in modulen på en sida så hämtar den automatiskt in publicerade meddelanden från Blue Idea:s tjänst SMS-service. Har du redan licens för både SMS-service och Sitevision finns det möjligheter för redaktören att spara tid.

Informationen är kopplad till geografisk plats, i nästa utvecklingsfas kommer vi att göra en integration till en karttjänst.

Förutsättningar

Modulen förutsätter att ni har en licens och kontouppgifter hos Blue idea för inloggning av profiler och använder Sitevision. Det behöver även finnas ett tema i SiteVision eftersom modulen använder sig av ett team för att visa färger.

Val och inställningar

I modulens inställningar väljer du hur meddelandena ska presenteras, antingen som en lista eller som en notis (minimerat läge). Det minimerade läget går till exempel att använda för att visa aktuella driftstörningar i sidhuvudet som en notis.

Väljer du att visa meddelandena i en lista (maximerat läge), visas rubriken tillsammans med datum och klockslag för när meddelandet skapades i SMS-services verktyg. Är meddelandet klassat som kritiskt visas en röd ikon med utropstecken vid meddelandet. Användaren kan fälla ut meddelandet för att se hela texten.

Driftstörningar lista maximerat läge

Driftstörningar i lista, varav ett är klassat som "kritiskt".

Användaren kan även se det totala antalet profiler och meddelanden i en separat lista. I bilden syns två exempel på profiler; Fjärrvärme och Vatten. I modulen går det att lägga in ett obegränsat antal profiler, de går att namnge fritt.

Driftstörningar som notis

Vill du visa meddelandena som notiser, det passar exempelvis bra att göra i ett sidhuvud, väljer du att visa modulen i minimerat läge. Du väljer fritt vad rubriken ska vara, i bilden visas rubriken Driftstörningar. 

Driftstörningar som notis, minimerat läge

Driftstörningar som notis.

Antalet publicerade meddelanden visas med en siffra. När användaren klickar på rutan kommer hen till sidan som är länkad i modulen.

Du kan bestämma vilka färger modulen ska använda sig av. Inställningar finns för bakgrundsfärg, både i maximerat och minimerat läge. I maximerat läge kan du även bestämma färgen på rubriken för aktiva meddelanden.

Färgerna ställs in under Webbplatsinställningar i Sitevision. Färgen sätts sedan på de globala inställningarna i modulen.

Är du intresserad av att veta mer om modulen eller vill få en demo?

Kontakta oss via formuläret eller direkt till Jonathan.

Vill du veta mer?

Vi kontaktar dig

Kontakt