Gå till innehåll

LIX läsbarhetsindex

LIX-modulen ger dig kraften att mäta textens komplexitet med LIX-värden, anpassa innehållet för bättre läsbarhet samt tillhandahålla beskrivningar för olika målgrupper. Optimera din text för att nå önskad publik och syfte.

LIX-räknare

Med LIX-modulen på plats kan du som redaktör i redigeringsläge se hur bra läsbarheten är för den text som ligger i innehållsytan. I visningsläge så visas inte modulen. Vid hover på modulen så visas även vad LIX-talet motsvarar i läsbarhet, vilket även finns i en tabell längs ned på denna sida.

Redigeringsläge
Visningsläge visar inte modulen

Installation

  1. Lägg modulen i grundmallen på valfritt ställe där den är synlig för redaktörer.
  2. Högerklicka på den och välj "Dölj i visningsläge" så den bara syns i redigeringsläge.
Dölj modul i visningsläge

Inställningar

LIX-modulens inställningar

Knapptyp

Väljer vilket Envisiontema som skall användas för knappen.

Titel

Ange den önskade titeln för din LIX-värdeskomponent.

CSS-selektor

Ange den CSS-selektor som bäst identifierar den önskade delen av din webbsida. Vanligtvis är det ".pagecontent" i Sitevision.

LIX skala 

LIX-tal för texter av olika slag


Under 25

Barnböcker

25 till 30

Enkla texter.

30 till 40

Normaltext / skönlitteratur.

40 till 50

Sakinformation, till exempel Wikipedia

50 till 60

Facktexter.

Över 60

Svåra facktexter / forskning / avhandlingar.

 

Referenser

https://sv.wikipedia.org/wiki/L%C3%A4sbarhetsindex Länk till annan webbplats.