Gå till innehåll

WCAG & tillgänglighet på webben

Linnea och Daniel

För offentlig verksamhet och många andra organisationer finns lagstadgade riktlinjer för att en webbplats ska vara tillgänglig för alla besökare, oavsett funktionsvariationer eller andra hinder. Detta innebär att webbplatserna måste följa WCAG, som är internationella riktlinjer för tillgänglighet på webben. Även om ni inte omfattas av lagkraven finns det mycket att vinna med en tillgänglig webbplats – det kommer att löna sig i längden. Här får du veta mer om tillgänglighet på webben och om hur Soleil kan hjälpa er att följa riktlinjerna.

Vad är WCAG?

WCAG är en internationellt erkänd standard som står för Web Content Accessibility Guidelines, en samling riktlinjer för tillgängliga webbplatser, framtagna av W3C, World Wide Web Consortium Länk till annan webbplats.. Enligt EU:s, och därmed svensk, lagstiftning måste webbplatser för myndigheter och annan offentlig verksamhet följa de riktlinjer som formulerats i WCAG. En tillgänglig webbplats ska enligt EU-standarden EN 301549 som lägst uppfylla WCAG 2.1 nivå AA: Riktlinjerna har publicerats i olika upplagor, som är bakåtkompatibla. En hemsida som uppfyller dessa riktlinjer uppfyller alltså automatiskt WCAG 2.0. Med publiceringen av WCAG 2.2 behöver webbplatser nu endast uppfylla de senaste riktlinjerna.

Privat sektor

För den privata sektorn finns inte samma hårda lagar för tillgänglighet och WCAG, men sedan 2015 räknas bristande tillgänglighet som en diskrimineringsform enligt Diskrimineringslagen Länk till annan webbplats.. Detta innebär att de organisationer som verkar inom ett område där det är förbjudet att diskriminera måste vidta skäliga åtgärder för tillgänglighet, tillexempel att följa WCAG riktlinjer.

Offentlig verksamhet

I offentlig verksamhet är tillgänglighet lagstadgad. Den 1 januari 2019 i trädde lagen om tillgänglighet till digital offentlig service (DOS-lagen) i kraft i Sverige. Lagen inkluderar myndigheter, regioner, kommuner och andra aktörer som klassas som offentligrättsliga organ. Lagen säger att all offentlig digital service ska uppfylla EU-standard och följa riktlinjerna i WCAG.

Vad innebär tillgänglighet på webben?

Begreppet tillgänglighet på webben används för att beskriva hur väl information kan tillgodogöras av olika personer, även om de har en funktionsvariation. En tillgänglig webbplats gör det möjligt för alla att besöka den utan att viss information blir otillgänglig eller svåråtkomlig.

En tillgänglig webbplats ska för alla besökare vara:

  • Möjlig att uppfatta – All information ska vara enkel att förstå och bör finnas tillgänglig i olika format, till exempel textalternativ till en video eller uppläsningsmöjligheter till text.
  • Hanterbar – Informationen ska vara åtkomlig för alla. Det bör till exempel gå att navigera på webbplatsen enbart med tangentbord.
  • Begriplig – Läsbar, förståelig information och förutsägbar funktionalitet. Ge exempelvis besökaren hjälp att rätta fel i ett formulär.
  • Robust – En webbplats bör fungera i både nuvarande och framtida webbläsare. Genom att följa dagens standarder kan ni säkra att webbplatsen är tillgänglig även i framtiden.

I offentlig verksamhet är tillgänglighet lagstadgad. Den 1 januari 2019 i trädde lagen om tillgänglighet till digital offentlig service (DOS-lagen) i kraft i Sverige. Lagen inkluderar myndigheter, regioner, kommuner och andra aktörer som klassas som offentligrättsliga organ. Lagen säger att all offentlig digital service ska uppfylla EU-standard och följa riktlinjerna i WCAG. Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) är den statliga tillsynsmyndigheten som ser till att dessa lagar följs.

Tänk tillgänglighet redan från början

Även om det är möjligt att anpassa en redan existerande webbplats så är det bästa att tillgänglighet är med från början, vid design, planering och utveckling av webbplatsen. Se inte tillgänglighetsanpassning som ett hinder utan som en möjlighet!

Skapa tillgänglighet på hemsidan!

Anpassning sker inte enbart i utveckling och design, utan kräver insatser även från redaktörer och skribenter som skapar innehållet på webbplatsen. En grundförutsättning för tillgänglighet på er hemsida är ett tekniskt stöd i webbplatsens grund, att de mallar och komponenter som ingår i webbplatsen är utvecklade för tillgänglighet. Med det som grund är det sedan upp till webbredaktören att skapa innehåll som är anpassat för allas olika förutsättningar. Ett tillgänglighetsarbete leder i regel till en bättre och mer lättanvänd webbplats för alla besökare, inte bara för de med funktionsnedsättning.

Så går du vidare

Känner du att tillgänglighet på webben är ett område som din verksamhet inte har funderat så mycket på? Då kan en tillgänglighetsgranskning Länk till annan webbplats. av din webbplats vara ett första steg. Vill du prata om möjliga vägar framåt är ni välkomna att kontakta oss på Soleil.

Publicerad • 3 maj 2022